Skip to content

Deens rapport: Mercosur-akkoord vergroot klimaatopgave

Updated on:
Handel
Nieuws
Foto: Canva premium

Foto: Canva

De Europese Unie moet een tandje bijzetten in de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen als er een handelsakkoord met de Mercosur-landen wordt gesloten.

Een Deens rapport, gemaakt in opdracht van de Ierse regering, stelt dat de uitstoot van broeikasgassen zowel in de Mercosur-landen als binnen de EU zal toenemen bij de afsluiting van een handelsakkoord. Het gaat om extra emissies die variëren van 0,03% wereldwijd tot 1,4% in de Mercosurlanden. Handel kan er echter ook toe leiden dat kennis over duurzame productiemethoden meer wordt verspreid, wat uiteindelijk een positief effect kan hebben op zowel milieu als op economisch en sociaal terrein. Vooral de minder ontwikkelde economieën hebben daar baat bij.

Export rundvlees

Het Deense onderzoeksbureau Implement Consulting Group voorspelt dat in de Mercosur-landen een zeer lichte stijging van de agri- en foodproductie zal plaats hebben, als gevolg van een grotere export (naar de EU). De verwachte toename van de export van rundvlees vanuit de Mercosur-landen naar de EU is ten opzichte van de totale export van die landen marginaal. Dat leidt volgens de onderzoekers niet tot een toename van het areaal dat nodig is voor de rundvleesproductie en derhalve ook niet tot ontbossing.

Optreden marktverstoring

De toename van de Europese invoer van rundvlees kan effecten hebben op de Europese rundveehouderij. Daarvoor zijn in de Europese Unie maatregelen voorzien, in het belang van de veehouders en de consumenten. Er komt een steunpakket van ongeveer € 1 miljard om boeren te ondersteunen, mocht een marktverstoring optreden.

Tegelijkertijd zijn in het handelsakkoord veiligheidskleppen ingebouwd die door de EU kunnen worden ingezet als er sprake is van een (dreigende) marktverstoring door de import vanuit Mercosur-landen. Daar komt bij dat de producten uit Mercosur-landen moeten voldoen aan de Europese standaarden voor voedselveiligheid.De Europese Unie kan volgens het handelsakkoord de Mercosur-landen wijzen op hun verplichtingen die voortvloeien uit het Parijse klimaatakkoord.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin