Deense ruiming nertsen ontaardt in politieke chaos

De situatie rond de complete ruiming van de Deense nertsenstapel van 15 miljoen dieren ontwikkelt zich tot een rampzalige politieke chaos.

De regering in Kopenhagen heeft moeten toegeven dat de woensdag 4 november uitgevaardigde opdracht aan de sector om alle dieren in verband met de coronapreventie te doden niet stoelde op relevante wetgeving. Ondertussen was de ruiming op de bedrijven echter al ver gevorderd, terwijl de regering vasthield aan de noodzaak om door te gaan. Dit gezien het risico dat een in nertsen ontstaan gemuteerd coronavirus zich ongecontroleerd verder zou kunnen verspreiden.

56.000 moederdieren bewaren

Woensdag 11 november opende de voor de zaak eerstverantwoordelijke landbouwminister Mogens Jensen niettemin alsnog de mogelijkheid om een beperkt bestand van 56.000 moederdieren te bewaren om de nertsenstapel in een later stadium (waarschijnlijk pas in 2022) weer op te bouwen. In de politiek in Kopenhagen heerst op zijn minst verwondering over deze ommezwaai en voor wat betreft de oppositie primair verontwaardiging.

Roep om aftreden

Premier Mette Frederiksen is gevraagd in het parlement tekst en uitleg te geven. Tevens is de roep om aftreden van landbouwminister Mogens Jensen gestaag luider geworden. Echter niet alleen de zetel van Jensen wankelt maar mogelijk komt het hele sociaaldemocratische minderheidskabinet van Frederiksen op losse schroeven te staan.

Verontwaardiging in nertsensector

In de nertsensector is de verontwaardiging uiteraard nog groter. Daar is men er van meet af aan van uitgegaan dat er een wettelijke basis was voor de integrale ruiming. Dat gemis aan wettelijke basis klemt, maar evenzeer klemt dat onveranderd onduidelijk is hoe de nertsenhouders financieel zullen worden gecompenseerd. De nertsensector voelt er desondanks weinig tot niets voor om nu de ruimingsoperatie nog te stoppen. Voorzitter Tage Pedersen van belangenorganisatie Dansk Minkavlere vindt het bovendien onrealistisch om te denken dat de sector met 56.000 moederdieren weer kan worden opgebouwd. Het totale bestand aan moederdieren bedroeg volgens Pedersen 3 miljoen dieren. “Als we over een jaar met 56.000 moederdieren kunnen starten duurt het twintig tot dertig jaar voor we weer terug zijn”, aldus Pedersen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.