Deense varkenssector boekt beste resultaat in 30 jaar

09-07-2020 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De bedrijfsresultaten van de Deense varkenshouderij waren in 2019 de beste sinds 1989 ofwel in dertig jaar.

Die gunstige ontwikkeling voor deze sector bevestigen de donderdag gepubliceerde cijfers van het Deense CBS, Danmarks Statistik (DST). De overheidsstatistici becijferen het gemiddelde bedrijfsresultaat van de ruim 2.000 fulltime varkenshouders op krap € 0,5 miljoen tegen ongeveer een nul-resultaat in 2018. Het rendement op het vermogen komt daarmee op 8,5%.

Varkensstapel China

Het goede resultaat is een uitvloeisel van de hoge vleesprijzen in het verlengde van de door de Afrikaanse varkenspest gedecimeerde varkensstapel in China. De onderlinge verschillen waren er niettemin ook in 2019. Het beste kwart van de fulltimers haalde een resultaat van ruim € 1 miljoen. Het bedrijfsresultaat definieert DST als het bedrag dat na aftrek van de kosten over is voor de beloning van de eigenaar, financiering van investeringen en afwikkeling van kredieten.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer