Deense vleessector slacht meer varkens

21-01 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De varkensslachtbedrijvigheid in Denemarken zette in 2020 een tandje bij. De slachters brachten volgens cijfers van sectororganisatie Danske Svineproducenter bijna 17,5 miljoen varkens aan de haak tegen 16,7 miljoen in 2019.

Per werkdag (maandag-vrijdag) werden vorig jaar een kleine 69.000 varkens geslacht. Dat waren er in het jaar daarvoor krap 66.500. Danish Crown blijft de dominerende slachter en nam 12,6 miljoen varkens voor zijn rekening, gevolgd door Tönnies-dochterbedrijf Tican met 3,9 miljoen varkens. Beide vleesconcerns zagen het slachtvolume groeien, zij het Tican met iets meer dan de dominerende concurrent. Behalve de grote twee zijn er nog vijf andere zelfstandige slachters actief. Hun slachtaantallen variëren tussen de 100.000 en een half miljoen.

Biggenexport stabiel

De biggenexport bleef vorig jaar relatief stabiel op een totaal van 14,1 miljoen. Dat waren er ruim 300.000 minder dan in 2019, omdat de Duitsers onder de druk van de Afrikaanse-varkenspestsituatie minder afnamen. De Duitse vleesvarkenshouders namen concreet iets meer dan 6 miljoen Deense biggen af, tegen ruim 6,4 miljoen in 2019. Polen kocht vorig jaar krap 6,3 miljoen biggen uit Denemarken in. Dat was weliswaar ook een fractie minder dan in het voorafgaande jaar, maar niettemin was de export naar Polen voor het eerst groter dan die naar Duitsland.

De cijfers van Danske Svineproducenter zijn gebaseerd op het transportregister. Bij transporten met meer dan 200 varkens per keer worden deze geteld als biggenvervoer.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.