Definitieve poolprijs Nedato bedraagt € 11,81

16-10-2020 | Laatste update op 28-04 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Nedato heeft de definitieve poolprijs voor fritesgeschikte aardappelen van oogst 2019 vastgesteld op € 11,81 per 100 kilo in week 13

Dit is een gemiddelde poolprijs voor alle rassen in de pool zonder voorverkoop. In de Top en Bodempool bedraagt de gemiddelde prijs € 10,80.

Niet langer wachten op compensatieregeling

Op 15 oktober maakte Nedato in een brief aan de leden de definitieve opbrengstprijzen voor oogst 2019 bekend. Het bedrijf trok eind september de conclusie dat het niet langer wilde wachten op duidelijkheid omtrent over de compensatieregeling ‘Regeling Tegemoetkoming Land- en Tuinbouwondernemers Covid-19’ van de overheid.

Compensatie verrekend

Inmiddels is bekend dat telers van fritesaardappelen voor € 47 miljoen schade hebben aangemeld en dat er € 6,00 per 100 kilo compensatie wordt betaald voor voor de regeling in aanmerking komende partijen. Nedato had deze € 6,00 op voorhand al fictief meegerekend in de totale pool en heeft dat nu ook definitief gedaan.

Dit betekent dat de compensatie wordt verrekend over alle pooldeelnemers ongeacht ras en ongeacht levermoment(en). Telers die volume voor alternatieve bestemmingen afleverden (niet voor menselijke consumptie) worden met € 6,00 per 100 kilo gekort op de poolprijzen.

Toeslag voor onder andere Agria

De gemiddeld gerealiseerde poolprijs in de pool zonder voorverkoop komt op € 11,81 per 100 kilo in week 13. Dit is een gemiddelde prijs voor alle rassen en kwaliteiten, inclusief bewaarvergoedingen en de gemiddelde vergoeding voor grootschaligheidstoeslag (€ 0,20), exclusief dividend (€ 0,30). Fontane, Challenger, Victoria en ook Bintje leverden gemiddeld € 11,69 op in de pool zonder voorverkoop.

Voor de rassen Agria, Innovator, Markies en Lady Anna geldt een toeslag van € 0,75 en dat geeft een gemiddelde poolprijs van € 12,44. Dit ondanks dat er na half maart geen rasverschillen waren qua alternatieve afzet.

Overeenkomst met bandbreedte van juli

Hiermee komt de definitieve poolprijs vrij goed overeen met de bandbreedte die Nedato medio juli afgaf. Die bandbreedte was € 11 tot € 12 per 100 kilo voor week 10. Met een bewaarvergoeding van minus € 0,21 komt de gemiddelde poolprijs uiteindelijk op € 11,60 in week 10 (inclusief grootschaligheidstoeslag, exclusief dividend).

Bodemprijs na week 17

In de andere pool, de Top en Bodempool, ontvangen telers die vóór week 17 leverden (tot en met half april) voor verwerking door de industrie de bodemprijs plus een nabetaling van € 0,90 per 100 kilo, omdat de gemiddelde opbrengstprijs iets hoger uitkomt dan de bodemprijs. Voor leveringen na week 17 geldt de gemiddelde bodemprijs van € 10,80 plus bewaarvergoeding. In week 17 leidt dat tot € 10,80 plus € 0,70 is € 11,50 per 100 kilo.

Koerhuis
René Koerhuis Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.