Deltaplan nodig voor landbouw

In spannende tijden hebben leiders alles wel gezegd en vallen ze in herhaling. De aftandse stokpaardjes worden tot vervelends toe bereden.

Wat een verademing als er dan drie boeren in het tv-praatprogramma Op1 zijn die een helder eigen verhaal hebben. Daar zat een jonge boerin die probeert haar gangbaar bedrijf voor de toekomst klaar te stomen. Dat is moeilijk met alle regels en onzekere toekomstperspectieven.

Varkenshouder stopt met pijn in het hart

Naast haar zit de varkenshouder die gebruikmaakt van de stoppersregeling van landbouwminister Carola Schouten. Niet omdat het inkomen tegenvalt, ook niet omdat hij het vak niet meer mooi vindt, maar omdat hij er niet meer tegen kan. Het lijkt alsof de hele maatschappij tegen hem is omdat hij varkens houdt. Hij doet dat op de best mogelijke manier. Maar om met de nek te worden aangekeken, maakt hem murw. Hij neemt met pijn in het hart afscheid en gaat werken bij de brandweer.

Lees verder onder het Facebook-bericht

Redelijk tevreden biologische boer

En dan was er nog de biologische boer. Die was redelijk tevreden. Hij krijgt geen last van de voermaatregel, die past wel bij zijn wijze van voeren. Hij pleitte voor de kringlooplandbouw. Dan hoeven er geen boeren te stoppen. De consument moet dan wel meer voor de producten betalen. Alle milieukosten van de landbouw moeten in de prijs worden meegenomen. Dan worden gangbare producten een stuk duurder en kan de boer met een extensief kringloopbedrijf een goede boterham verdienen.

Hij bracht dit linkse geluid wel, maar het is de vraag of hij het zelf geloofde. De gangbare boerin keek zuinig en schudde bijna ongemerkt het hoofd.

Alle drie zagen ze een onzekere of geen toekomst. Dat verlamt de ontwikkeling

Ziedaar bij drie redelijke boeren een paar stromingen, waar we mee te maken hebben. Het waren boeren in de kracht van hun leven. Alle drie zagen ze een onzekere of geen toekomst. Dat verlamt de ontwikkeling.

Heldere visie nodig met geld voor de omslag

Daarom hebben we nu een heldere visie nodig. Neergelegd in een soort Deltaplan. Met een fikse pot geld om de omslag te maken. Net zoals het Mansholtplan, in de tweede helft van de vorige eeuw. Een omschakeling met geld om het te betalen.

Dan komt er weer een stip op de horizon voor iedere boer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.