Demeter: stagnatie groei biodynamisch door verminderde koopkracht

22-09 | |
Voor dit jaar verwacht Demeter, de organisatie voor de biologisch-dynamische landbouw en voeding, een daling van de omzet.
Foto: ANP

Voor dit jaar verwacht Demeter, de organisatie voor de biologisch-dynamische landbouw en voeding, een daling van de omzet.

De omzet in Demeter-producten is tijdens de coronaperiode fors gegroeid. Voor dit jaar verwacht de organisatie voor de biologisch-dynamische landbouw en voeding een daling van de omzet. Mensen eten weer meer buiten de deur en in de horeca is het aandeel bio en biologisch-dynamisch laag. Ook speelt de afnemende koopkracht als gevolg van hoge prijzen voor voedsel en energie een rol. Dat meldt de jaarlijkse Demeter Monitor.

Omzet Demeter-producten in 2021 ruim € 22 miljoen

In 2021 is de omzet van Demeter-producten die handelaren, verwerkers en boerderijverwerkers zelf verwerken of verpakken met een kwart gegroeid tot ruim € 22 miljoen. De handelsomzet is in de coronajaren zelfs 40% toegenomen, tot € 54 miljoen. De totale omzet van deze producten, inclusief de supermarkten, is niet bekend. Sinds de lockdown voorbij is, staat deze groei onder druk.

Per jaar komen er drie biologisch-dynamische (bd) boerenbedrijven bij in Nederland. Er zijn er nu 155, inclusief de zogeheten aspirant-bd-bedrijven die op weg zijn naar de Demeter-licentie. Zij hebben samen in totaal 9.300 hectare. Daarmee is het bd-areaal in tien jaar 81% toegenomen. Het aantal bd-landbouwbedrijven is in die periode 29% toegenomen.

Leestip: Bio als antwoord op veel problemen

Gemiddeld biologisch-dynamisch bedrijf 60 hectare groot

De gemiddelde omvang van de bd-bedrijven is nu 60 hectare, in 2011 was dat nog 43 hectare. De bd-boeren zijn goed voor 11% van het totale biologische areaal in Nederland. Het bio-areaal is goed voor 4,6% van het totale landbouwareaal. Flevoland telt het grootste bd-areaal: ruim 2.100 hectare en 24 bedrijven. In België zijn nu acht Demeter-bedrijven.

Wereldwijd zijn er 7.050 erkende Demeter-boeren in 65 landen. In totaal zijn er 1.162 handels- en verwerkingsbedrijven, waarvan 100 in Nederland.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer