Den Ham: afzet eigen mengvoeders licht gedaald

23-04-2020 | Laatste update op 17-10 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De totale mengvoerafzet van CAV Den Ham bleef in 2019 stabiel rond 100.000 ton.

De mengvoerafzet van mengvoederconcern CAV Den Ham is in 2019 licht gedaald, maar de totale afzet bleef stabiel rond 100.000 ton mengvoer. De lichte daling in eigen mengvoeders is veroorzaakt doordat Den Ham gestopt is met de productie en afzet van pluimveevoeders. Dat is goedgemaakt door uitbreiding van de productie voor derden. Dat meldt directeur-bestuurder Harry Grooters in een toelichting op het jaarverslag 2019.

Jaarcijfers

De totale financiële situatie van het concern is verbeterd en toont een positief resultaat. De nettowinst over 2019 bedroeg € 188.044, terwijl de solvabiliteit 76% bedroeg. “De bedrijfskosten zijn verlaagd met ongeveer 30% ten opzichte van 2018, vooral veroorzaakt door grote incidentele kosten en te treffen voorzieningen uit 2018”, aldus Grooters. De online verkopen zijn afgelopen jaar gestegen met 43%.

Meer stoppers

Wel houdt Den Ham er rekening mee dat het aantal boerenbedrijven de komende tijd gaat dalen. Dat betekent minder afzet. Samen met de leden wordt op dit moment verkend wat de beste toekomstkeuzes zijn. In de loop van dit jaar worden daarover besluiten genomen.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer