Doorgaan naar artikel

Denemarken gebruikt technologie bij transitie landbouwsector

Foto: AFP

Foto: AFP

De Deense regering wil in veel sterkere mate Europese middelen inzetten om de klimaatdoelstellingen voor de landbouw te realiseren.

Daarvoor wil de regering met name op technische ontwikkeling inzetten, zoals pyrolyse van biomassa en bioraffinage van gras. In totaal zou de landbouw de CO2-emissie tot 2030 met 7,1 miljoen ton terug moeten dringen. Hierbij wordt verwacht dat de bedoelde technologie bijdraagt met zo’n 5 miljoen ton. Dit blijkt uit de voorstellen die Kopenhagen aan het parlement heeft voorgelegd.

Stikstofuitspoeling verder reduceren

Volgens de regering zou in 2030 zonder de geplande inzet 45% van de klimaatemissies voor rekening komen van de landbouw. Dat is nu 30%. Onderdeel van de plannen is om de komende tien jaar de stikstofuitspoeling verder te reduceren door 88.500 hectare laag gelegen landbouwgrond uit productie te nemen. Dit gebeurt door door braaklegging of door het weer onder water te laten lopen. Voorts wordt tegen de € 100 miljoen uitgetrokken voor research en ontwikkeling voor de agrarische sector. Van de Europese landbouwsubsidies zou 20% moeten worden gebruikt voor de transitie. Dat is nu 7%. Kopenhagen beklemtoont in de toelichting bij de plannen dat het niet de bedoeling is de landbouwsector af te wikkelen, maar juist te ontwikkelen. Dit gezien het belang van de sector voor het land. De algehele doelstelling van de regering is om de Deense klimaatemissies in 2030 met 70% te verminderen (ten opzichte van 1990).

Reactie LF

Landbouwsectororganisatie LF, waarin tevens de coöperatieve verwerkende en agrohandelsbedrijven zijn georganiseerd, zijn blij dat de regering mikt op een succesvol voortbestaan van de agrarische productie. De kritische noten betreffen vooral de stikstofuitspoelingsplannen en de overheveling van Europese gelden naar de groene omschakeling. Denemarken loopt hiermee in de EU duidelijk uit de pas, vreest LF.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin