Denen halen geld uit coronafonds voor natuurherstel

Foto: ANP
Foto: ANP

De Deense overheid mag 660 miljoen Deense kronen (€ 88,8 miljoen) staatssteun geven om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw te verminderen.

De Denen gebruiken geld dat beschikbaar is via het Europese coronaherstelfonds. Nederland heeft nog geen plan in Brussel ingediend om geld te krijgen uit het steunfonds.

Het bedrag komt bovenop de 1,8 miljard Deense kronen (€ 238 miljoen) die Denemarken al had uitgetrokken voor het broeikasgasplan.

Het Deense plan bestaan onder andere uit het uit productie nemen van koolstofrijke gronden, die worden omgezet in natuurgrond, waarbij onder het natuurlijke waterpeil weer wordt teruggebracht.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer