Derde vogelgriepbesmetting vastgesteld in Zeewolde

06-11-2021 | Laatste update op 21-02 | |
In Zeewolde was al een vervoersverbod van kracht. - Foto: Koos Groenewold
In Zeewolde was al een vervoersverbod van kracht. - Foto: Koos Groenewold

Voor de derde keer in anderhalve week is er een besmetting met vogelgriep in Zeewolde (Fl.). Net als donderdag 4 november gaat het om vleeseenden.

Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf met circa 21.000 dieren door de NVWA geruimd.

Donderdag 4 november was ook al vogelgriep vastgesteld bij vleeseenden in Zeewolde. De nieuwe besmetting kwam aan het licht bij screening van het bedrijf dat binnen het 3 km gebied ligt van de eendenhouderij waar gisteren vogelgriep werd ontdekt. Bovendien bleken enkele dieren klinische verschijnselen te hebben. Dat was reden om het bedrijf ook te bemonsteren. Er vallen geen nieuwe bedrijven binnen de beperkingszone rondom dit bedrijf.

Vervoersverbod blijft in stand

Er was in de zone van 10 kilometer rond het bedrijf al een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd. Dat verbod blijft in stand. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Vogelgriep bij biologische leghennen

Op 26 oktober was ook al vogelgriep geconstateerd bij biologische leghennen in Zeewolde. Monsters van de hennen testten positief op HPAI serotype H5. Op grond van die besmetting werd de landelijke ophokplicht afgekondigd. Ook de toenemende vondsten van dode wilde vogels in Noord-Nederland én van besmette wilde vogels in Duitsland droegen bij aan de beslissing van demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Eerdere gevallen vogelgriep

Op 3 november was vogelgriep geconstateerd bij (water)vogels een hobbyboer in Parrega (Fr.) en op 1 november bij legkippen in Assendelft (N-H.). Tw.ee dagen daarvoor was het ook al raak in het nabijgelegen Grootschermer. In Otterlo (31 oktober) en Barneveld (27 oktober) vonden preventieve ruimingen plaats, nadat de pluimveebedrijven naar voren waren gekomen in contactonderzoek na de besmettingen in respectievelijk Grootschermer en Zeewolde.

Risicobeoordeling van deskundigengroep dierziekten

Naar aanleiding van de besmettingen van afgelopen week heeft demissionair minister Schouten de deskundigengroep dierziekten gevraagd een nieuwe risicobeoordeling- en duiding te maken van de huidige situatie. De deskundigen beoordeelden het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven begin vorige week in als hoog. De nieuwe risicobeoordeling volgt begin volgende week.

van der Werff
Meer over


Beheer