Derogatie lijkt te verdwijnen vanaf volgend jaar

07-07 | |
Het schrappen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de mestmarkt. - Foto: Misset
Het schrappen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de mestmarkt. - Foto: Misset

Vanaf volgend jaar dreigt Nederland niet meer te kunnen rekenen op derogatie. NOS en ANP melden dat de derogatie vanaf volgend jaar geschrapt wordt, maar het ministerie kan dit niet bevestigen, omdat de onderhandelingen nog lopen.

Een woordvoerder bevestigt wel dat een eventuele nieuwe derogatie er echt anders gaat uitzien. Het streven is dat er een derogatie komt die langjarig duidelijkheid geeft en die past bij de transitie van de agrarische sector. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan lopende de gesprekken niets zeggen, maar wel bekend is dat er geprobeerd wordt om te zorgen voor een geleidelijke uitfasering van derogatie.

Het verlies van de derogatie betekent dat ook de huidige ruim 16.000 derogatiebedrijven per hectare maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest mogen uitrijden. Het schrappen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de mestmarkt en tot extra kosten leiden voor melkveehouderij, omdat de stikstofbehoefte dan wordt aangevuld met kunstmest.

Meer kunstmest, minder gras

Het effect op de waterkwaliteit is moeilijk te voorspellen, bleek uit een brief eerder deze week over dit onderwerp. Het gebruik van dierlijke mest zal afnemen, maar hiervoor komt kunstmest in de plaats. Ook zal het schrappen van derogatie leiden tot minder grasland, wat een negatief effect heeft op de CO2-vastlegging in de bodem.

De onderhandelingen over derogatie gingen het afgelopen jaar zeer stroef en verantwoordelijk minister Henk Staghouwer uitte eerder zijn zorgen over dit traject. Afgelopen juni mocht Nederland voor de derde keer een presentatiehouden bij het Nitraatcomité. Het gaat de Commissie dan niet alleen om nitraat in het water, waar de nitraatrichtlijn en derogatie op gericht zijn, maar ook op andere milieunormen zoals het stikstof- en fosfaatplafond, en de bescherming van stikstofgevoelige natuur.

Brussel wil een duidelijk tijdpad

Brussel vindt dat Nederland doeltreffend moet ingrijpen met een duidelijk tijdpad. Brussel wil zekerheid dat de maatregelen ook worden uitgevoerd én effectief zijn. Eerder werd het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn al teruggestuurd naar de tekentafel omdat de Commissie het onvoldoende vond.

van Rooijen


Beheer