Deskundigen roepen op tot hervorming voedselsysteem

10-05 | |
Extreme droogte en hitte in India. Klimaatverandering is een van de factoren die de voedselzekrheid ondermijnen. - Foto: ANP
Extreme droogte en hitte in India. Klimaatverandering is een van de factoren die de voedselzekerheid ondermijnen. - Foto: ANP

Het wereldwijde voedselsysteem moet dringend worden hervormd. Anders krijgen steeds meer mensen te maken met voedseltekorten. De oorlog in Oekraïne heeft de zwakheden van het voedselsysteem extra blootgelegd.

Dat schrijft een internationaal panel van deskundigen op het gebied van duurzame voedselsystemen (IPES-Food) in een rapport. De deskundigen onderscheiden vier tekortkomingen in het voedselsysteem.

Veel landen zijn afhankelijk van voedselimporten. Sommige landen moeten zelfs 100% van hun basisvoedsel importeren omdat ze zich hebben gericht op exportgewassen die geld opbrengen, zoals tarwe, rijst en mais. Als gevolg hiervan neemt de voedseldiversiteit af in veel landen en groeit de kwetsbaarheid van de voedselvoorziening.

Overspecialisatie in gewassen

Het tweede zwakke punt is volgens het panel ‘geografische overspecialisatie’. Overheden en handelaren geven de voorkeur aan enkele goed verhandelbare basisgewassen waarvan de productie sterk afhankelijk is van synthetische meststoffen. Ook hekelen de deskundigen speculatie in voedselproducten. “Prijspieken worden verergerd door buitensporige speculatie, door gebrek aan transparantie over de voorraden en door voedselgrondstoffen te gebruiken voor de productie van biobrandstof.”

Ondermijning voedselzekerheid

Als vierde punt signaleert het panel dat conflicten, klimaatverandering en armoede de voedselonzekerheid van honderden miljoenen mensen ondermijnt. Het deskundigenpanel waarschuwt voor kortzichtige reacties op de crisis zoals het opschorten van milieuregelgeving, het opvoeren van de industriële voedselproductie en het verder promoten van exportgerichte kunstmestafhankelijke landbouw.

Optreden tegen speculatie met voedsel

Volgens het panel moeten overheden krachtig optreden tegen buitensporige speculatie met grondstoffen en de transparantie van de markt verbeteren.

Ook pleit het panel voor het aanleggen van regionale graanvoorraden, diversificatie van de voedselproductie en een herstructurering van de handelsstromen. Ze vinden dat kwetsbare landen financiële hulp moeten krijgen en dat hun schuldenlast wordt verlicht. Tot slot vinden ze dat minder vee moet worden gehouden, minder biobrandstoffen geproduceerd moeten worden en dat de voedselproductie minder afhankelijk moet zijn van synthetische meststoffen.

Lees ook: Another perfect storm? 

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer