Deskundigen verwachten meer besmettingen nertsenbedrijven

Foto: ANP
Foto: ANP

Wanneer er na half augustus nog nieuwe coronabesmetttingen op nertsenbedrijven bij komen, zal preventief geruimd gaan worden. Wetenschappers houden rekening met nog een behoorlijk aantal nieuwe besmettingen in de komende weken.

Terwijl preventief ruimen van nertsenbedrijven eerder niet aan de orde was, overweegt het kabinet deze zware maatregel nu toch. Het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) wordt daarmee opgevolgd. Het OMT-Z verwacht dat er de komende weken nog meer coronabesmettingen bij nertsenbedrijven aan het licht zullen komen. In een grove schatting gaat het OMT-Z ervan uit dat er nog zo’n 6 tot 12 besmettingen bij de huidige 25 besmette bedrijven bij zullen komen. De verwachte toename komt doordat het effect van de extra hygiënemaatregelen op bedrijven pas over een paar weken zichtbaar zal worden. Daarnaast loopt detectie van infectie altijd achter de besmetting aan.

Mens belangrijkste besmettingsbron

Infecties van medewerkers of eigenaren zijn volgens het OMT-Z de meest waarschijnlijke besmettingsbronnen. Bij de meeste besmette bedrijven zijn ook besmettingen bij mensen aangetoond. Ze hadden lichte klachten en bij de typering van het virus blijkt het om hetzelfde type virus te gaan. De kans dat het virus op een andere manier wordt versleept tussen bedrijven, zoals via materialen, wagens, wilde dieren of voer lijkt niet zo groot. Hier wordt uitvoerig onderzoek naar gedaan, maar tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor een dergelijke route. Bij besmette bedrijven die dicht bij elkaar zijn, wordt niet steeds hetzelfde virustype aangetroffen. Daardoor gaan onderzoekers ervan uit dat insleep van het virus vooral via mensen gebeurt en niet via dieren van bedrijf naar nabijgelegen bedrijven.

Foto: 2

Klein risico besmetting andere dieren en mensen

Het risico dat het coronavirus vanuit nertsenbedrijven verspreidt naar andere diersoorten is onveranderd klein. Het risico dat mensen via nertsen besmet raken, is volgens de deskundigen alleen reëel voor mensen die in een besmette stal komen. Er is geen verspreiding van virus naar de omgeving vastgesteld, waardoor er geen verhoogd risico is voor de volksgezondheid. De verspreiding is onderzocht door het virustype dat bij nertsen is aangetoond te vergelijken met het virustype dat bij coronapatiënten in de omgeving van de bedrijven voorkomt. Dit blijken verschillende types te zijn. Het OMT-Z adviseert wel om dit onderzoek nog eens te herhalen. Bij de typering van het virus blijkt dat er tot nu toe in ieder geval vijf verschillende virustypes zijn aangetroffen bij nertsen. Twee virustypes (de sequenties) werden op een enkel bedrijf gevonden, de andere drie types werden op meerdere bedrijven aangetoond.

Aantal besmettingen neemt a na drukke periode

De afgelopen weken is op nertsenbedrijven intensief contact geweest met de dieren. Pups zijn gevaccineerd en ze zijn gespeend van de moederdieren. Doordat die drukke periode nu achter de rug is, is te verwachten dat het aantal besmettingen op termijn zal afnemen. Als in augustus nog steeds nieuwe besmettingen worden vastgesteld, komt dit volgens de deskundigen dan doordat de hygiënemaatregelen in de praktijk niet goed uitvoerbaar zijn. In dat geval adviseert het OMT-Z de bedrijven preventief te gaan ruimen, om te voorkomen dat de nertsenhouderij als virusreservoir gaat functioneren. Aanscherping van de huidige maatregelen kan nog maar op beperkte schaal. Hierbij moet gedacht worden aan het vooraf testen van mensen voordat ze in de stal gaan werken.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer