Destructiebedrijf Rendac mag niet uitbreiden

21-01 | |
Foto: Matthijs Verhagen
Foto: Matthijs Verhagen

Destructiebedrijf Rendac in Son mag niet uitbreiden. Rechtbank Oost-Brabant heeft een natuurvergunning die in 2020 door de provincie is verleend, vernietigd. De provincie krijgt zes maanden de tijd om een nieuw besluit te nemen op de vergunningaanvraag van het bedrijf.

Het gaat om de installatie van een thermische naverbrander en om vervanging van een biogasmotor op het bedrijf. De provincie gaf de vergunning in 2020 af op basis van intern salderen. Als referentie gold een vergunning die in de tijd van het PAS was afgegeven, in 2017. Die vergunning voorzag in een toename van de stikstofdepositie met 0,04 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen. De uitstoot zou in de nieuwe vergunning van 2020 niet groeien ten opzichte van die PAS-vergunning, reden voor de provincie om uit te gaan van ‘intern salderen’.

Rechter oordeelt anders

Maar de rechter oordeelt anders. De ruimte in de vergunning uit 2017 is nog steeds niet benut. En dan geldt intern salderen niet, aldus de rechter, die hierin een eerdere uitspraak over de Amercentrale volgt. Latente ruimte in vergunningen die onder het PAS zijn afgegeven, heeft geen ‘passende beoordeling’ gehad en daarom niet inzetbaar.

De zaak was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie, de Milieuwerkgroep Kempenland, MOB en Vereniging Leefmilieu.

Provincie Noord-Brabant heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak over de Amercentrale, in december vorig jaar. Daarom krijgt ze nu daar tegen hoger beroep aangetekend. Om die reden krijgt de provincie van de rechter nu geen gelegenheid om het besluit te herstellen en krijgt ze opdracht binnen zes maanden met een nieuw besluit te komen.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer