Deze corona-vragen houden agrarisch adviseurs bezig

Hoe ga ik mijn producten van het land krijgen? Waar kan ik terecht als de inkomsten wegvallen omdat er amper afzet is? En waar moet ik steun aanvragen voor doorbetaling personeel? Een kleine greep uit de vele vragen van boeren en tuinders die binnenkomen bij adviseurs tijdens de coronacrisis.

Adviseurs in de akkerbouw en veehouderij zien vooralsnog geen grote problemen op boerenbedrijven sinds het begin van de coronacrisis. De grootste pijn zit in eerste instantie bij het MKB, de sierteelt en agrarische sectoren met personeelsgebrek.

Daar is nu ook de grootste hectiek volgens Antoine Wouters van den Oudenweijer, agrarisch adviseur bij Abab. Juristen zijn bijvoorbeeld druk met advies over arbeidstijdverkorting. “In de veehouderij valt het in eerste instantie nog mee in vergelijking met ander sectoren”, aldus de adviseur.

Veel vragen over uitstel van betaling

Veel vragen van ondernemers gaan over de uitstelmogelijkheid voor het betalen van rente en/of aflossing aan de bank. Het advies van verschillende bureaus daarover is om hier gebruik van te maken, maar daarbij ook naar de eigen liquiditeit te kijken. Van uitstel van betaling komt immers geen afstel en over de uitstaande schuld moet nog altijd rente worden betaald.

Lees ook: Coronavirus, wat betekent het voor mijn bedrijf?

Van de uitstelmogelijkheid maken al heel wat ondernemers gebruik. Het biedt lucht voor de komende onzekere periode. Adviseurs krijgen veel vragen over hoe dit aan te vragen is en hoe de goedkeuring van zo’n verzoek gaat. Dat is per bank verschillend. ABN Amro int tot september geen aflossing en rente bij zakelijke klanten met een hoofdsom van maximaal € 50 miljoen. Als ondernemer kun je je daarvoor afmelden. Bij Rabobank werkt het andersom en kunnen bedrijven alleen een vrijstelling voor de aflossing aanvragen. Adviseurs merken dat aanvragen ook worden goedgekeurd.

Lees ook: Banken geven bedrijven uitstel van aflossingen

Redelijk normale situatie akkerbouw, behalve bij fritesaardappelen

Fritesaardappeltelers die gespecialiseerd zijn in lang bewaren en de aardappelen nog vrij te verkopen hebben, gaan omzet missen en kunnen krap komen te zitten. Jan Lucas Spijkman, akkerbouwspecialist bij Countus, ziet echter over het algemeen dat het bij akkerbouwers, buiten de fritesaardappelen om, redelijk normaal loopt. ”De bieten zijn allemaal al afgenomen en verwerkt, uien lopen goed door en ook de peen trekt na een zeer matige marktsituatie weer wat aan.”

Advies: maak een liquiditeitsbegroting

Fritesaardappeltelers die vooral op contract leveren, willen nog even goed naar hun contract kijken. Zijn advies over het opschorten van de aflossing: “Maak een liquiditeitsbegroting: zet de kosten en opbrengsten voor een half jaar op een rij. Dan weet je enigszins waar je op koerst.”

Pieter van der Kooi van Alfa Accountants is gespecialiseerd in akkerbouw in het noorden van Nederland en ziet eenzelfde soort beeld. Hij is vooral bekend met pootgoedteelt op de kleigronden. “Daar is nu nog niet zoveel aan de hand. Het is nu vooral afwachten wat er gaat gebeuren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er straks minder vraag is naar pootgoed voor fritesrassen, maar dat is echt koffiedik kijken.”

Lees ook: BO wil tot € 100.000 tegemoetkoming per aardappelteler

Weinig problemen in intensieve veehouderij rond corona

In de intensieve veehouderij ziet Intern Specialist Agro Eric Harms van Countus nog weinig problemen. “Veel ondernemers hebben een redelijke buffer en de prijzen zijn nog op peil. Dat wordt anders als de export in de problemen zou komen, maar daar is nu nog niks over te zeggen.”

Over de aflossingsmogelijkheid van de banken zegt Harms: “Ik adviseer bedrijven om er niet onnodig gebruik van te maken, maar ook niet onnodig in te teren op hun buffer. Die regelingen, ook vanuit de overheid, zijn er voor hen om te gebruiken.”

Naarmate de melkprijs meer zakt richting de kritieke opbrengstprijs van 36,5 cent, wordt het spannend

Bij de helpdesk van Flynth komen veel vragen binnen over personeel en voortzetting van het bedrijf als inkomsten wegvallen. Melkvee-adviseur Hans Scholte van Flynth ziet dat zijn klanten nog weinig last hebben van de coronacrisis. “De melkprijs is wel wat gedaald, het is afwachten wat de markt gaat doen. Naarmate deze meer zakt richting de kritieke opbrengstprijs van 36,5 cent, wordt het spannend.”

Scholte heeft nog niet veel ondernemers gesproken die aanspraak willen maken op de geboden overheidsmaatregelen. “Ik heb al wel een aantal vragen binnen over de € 4.000-regeling.” Aanvragen hiervan kan sinds vrijdag 27 maart bij RVO.nl, de uitvoeringsinstantie ziet hier grote drukte en vraagt ondernemers bij wie de aanvraag niet lukt, om het op een later moment nog eens te proberen. Aanvragen kan tot 26 juni.

Advisering rond Gecombineerde opgave grootste uitdaging

Jaap Gielen, adviseur melkveehouderij bij Countus, noemt ook de advisering rond de Gecombineerde opgave als een grote uitdaging. “Er wordt gesproken over uitstel voor het indienen, maar daar is nog geen duidelijkheid over”, aldus Gielen die ook voorzitter is van de sectie Agro Bedrijfskunde van de koepel van agrarische accountantskantoren VLB.

De praktijk is nu op zoek naar oplossingen. Bij simpele opgaven zou dat met foto’s of plattegronden kunnen, maar dat wordt bij grotere bedrijven met veel percelen wel een flinke uitdaging.

Medeauteur: Wim Esselink

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.