DFS-directeur wil naar 300 mestbewerkingsunits

09-04 | |
Rembert van Noort (48) is sinds deze maand directeur van DFS.
Rembert van Noort (48) is sinds deze maand directeur van DFS.

Leverancier van mestbewerkingsinstallaties Dutch Farmers Solutions Nederland (DFS) heeft een nieuwe directeur.

Sinds 1 april is Rembert van Noort de man die het mestbewerkingsconcept van deze start-up bij de varkenshouder moet brengen. De filosofie achter de aanpak van DFS is om de mestkosten van de varkensboer omlaag te brengen door verkleining van het volume met circa 85%.

Varkenshouder leaset de techniek

Dat doen ze door techniek aan te bieden om het dunne deel van de mest middels denitrificatie en nitrificatie te ontdoen van stikstof, zodat deze loosbaar wordt op het oppervlaktewater. De varkenshouder leaset de techniek voor de biologische mestverwerking van DFS.

DFS zorgt dat het proces goed verloopt en wordt bewaakt. De varkenshouder is zelf verantwoordelijk voor de mestscheiding voorafgaand aan het biologische deel en de afzet van de dikke, fosfaatrijke fractie van de mest.

Begin in Limburg

Van Noort gaat er voor 90% vanuit dat dit jaar hun eerste installatie draait, op een varkensbedrijf in Limburg. Over drie jaar moeten er 300 installaties van DFS draaien die op boerderijniveau mest bewerken en het volume met 85% doen afnemen. De kosten van het DFS-concept zijn bedrijfsafhankelijk. Een indicatie voor een bedrijf met 10.000 vleesvarkens op brijvoer is dat het op € 13 per kuub mestkosten uitkomt.

Spoelen van putten en roosters

Onderdeel van het DFS-concept is aanpak van emissies van schadelijke gassen aan de bron. Het gezuiverde water is namelijk te gebruiken om de putten en roosters dagelijks te spoelen, zodat amper emissies ontstaan. DFS gaat voor dit deel van hun concept een RAV-aanvraag doen en werkt voor de noodzakelijke metingen van emissies samen met TNO.

Bekend met mineralen

Van Noort is bekend in de wereld van mest en mineralen. Hij heeft hiervoor gewerkt als belangenbehartiger mest en mineralen bij ZLTO en voorheen ook bij een bedrijf dat mestkorrels maakt en exporteert. Binnenkort op Boerderij.nl een uitgebreid interview met Van Noort over DFS en hun aanpak.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer