Dierenarts anders beoordeeld op voorschrijven antibiotica

Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

De methode waarmee dierenartsen worden beoordeeld op het voorschrijven van antibiotica gaat veranderen. Dat meldt de diergeneesmiddelenautoriteit SDa.

Vanaf 1 januari 2021 wordt per dierenarts bijgehouden hoeveel dagen hij een dier gemiddeld behandelt met antibiotica. Hiervoor wordt de totale hoeveelheid antibiotiotica die hij voorschrijft gedeeld door het aantal (kilo) dieren op de bedrijven waar hij een een-op-eenrelatie mee heeft. Zo ontstaat een dierdagdosering per dierenarts per jaar.

Nieuwe werkwijze voor dierenarts gelijk aan die van veehouder

De grenswaarden waarbij een dierenarts gemiddeld acceptabel, of te veel antibiotica voorschrijft, komt bij de nieuwe werkwijze overeen met die van de veehouders. Voor vleesvarkens is het bijvoorbeeld 5 dierdagdoseringen per jaar, bij blankvleeskalveren is het 23. Wanneer een dierenarts of veehouder boven deze grenswaarde komt, moet actie worden ondernemen om het antibioticagebruik te verlagen.

Afname bedrijven in actiegebied

Volgens de oude methode voor het zogenoemd benchmarken van dierenartsen werd gekeken naar de bedrijven waar een dierenarts een een-op-eenrelatie heeft. Als een op de drie van deze bedrijven te veel antibiotica gebruiken (en in het actiegebied zitten) kwam de dierenarts ook in het actiegebied. Een voorschrijfgedrag waarbij een op de tien bedrijven in het actiegebied zit, was volgens de oude methode aanvaardbaar (groen).

Nu er veel minder bedrijven in het actiegebied zitten, is de oude methode ook niet werkbaar meer, vindt SDa.

Het antibioticumgebruik in de veehouderij is de laatste jaren afgenomen. In 2019 werd 69,6% minder antibiotica gebruikt dan in referentiejaar 2009.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer