Dierenarts beboet voor onzorgvuldig handelen

09-01-2020 | |
Foto: ANP - Foto: Roos Koole
Foto: ANP

Een dierenarts heeft van de tuchtrechter een voorwaardelijke boete van € 1.000 gekregen. Hij kreeg de boete voor het afgeven van een gezondheidsverklaring voor een koe en het onthouden van de juiste zorg voor het dier.

De dierenarts werd bij een koe geroepen waarvan het afkalven niet wilde vlotten. Na meerdere pogingen besloten de dierenarts en de veehouder enkele uren te wachten, om te kijken of de geboorte dan wel op gang zou komen. Toen de dierenarts terug kwam, bleek het kalf echter niet meer te leven. De koe had nog steeds onvoldoende ontsluiting en geen persdrang.

Veehouder en dierenarts hebben toen overlegd over de te nemen vervolgstappen. De veehouder wilde geen keizersnede vanwege de kosten en het dier niet euthanaseren omdat het een gezond dier was. Hij wilde het dier laten slachten. De betrokken dierenarts zegt bij de zitting te hebben aangegeven dat hij twijfelde of het dier mocht worden vervoerd.

Gezondheidsverklaring opgesteld

Uiteindelijk heeft de dierenarts een verklaring opgesteld waarin hij heeft geschreven: “Vandaag ben ik geroepen bij de koe NL932309459. Ik heb deze koe bekeken en klinisch beoordeeld. Hierop baseer ik dat het gaat om een gezonde koe in barensnood zonder ziekte of infectieuze aandoeningen. Daardoor is dit dier in mijn ogen geschikt voor consumptie.”
Een veehandelaar heeft het dier gekocht en naar het slachthuis vervoerd. Daar heeft een NVWA-dierenarts geconstateerd dat het dier aan het kalven was en niet vervoerd had mogen omdat ze hoogdrachtig was.

Minst schadelijke optie qua dierenwelzijn

De dierenarts heeft gekozen voor de in zijn visie minst schadelijke optie qua dierenwelzijn, waarbij de gezonde koe zou worden vervoerd naar een slachthuis 15 kilometer verderop. Dat voerde de arts aan als verdediging bij de tuchtrechter. Andere opties als een noodslachting, een sectio of foetomie waren niet geoorloofd of te risicovol en de de veehouder wilde geen euthanasie.

Dierenarts had informatie inwinnen bij NVWA

De tuchtrechter oordeelde echter dat de dierenarts informatie had moeten inwinnen bij inspectiedienst NVWA. De dierenarts had zich volgens de tuchtrechter meer moeten inzetten voor het welzijn van het dier en een zorgvuldige beroepsuitoefening.

“Met de verstrekking van de verklaring is het ongeoorloofde transport gefaciliteerd, hetgeen de beklaagde wist of kon weten en hem tuchtrechtelijk kan worden aangerekend”, aldus de rechter.

Strafrechtelijk heeft de dierenarts voor de kwestie een geldboete van € 1.000 gekregen, waarvan € 500 voorwaardelijk.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer