Dierenartsen: Huidig coronabeleid beste scenario

Foto: ANP
Foto: ANP

Nederlandse dierenartsen staan achter het overheidsbeleid in de strijd tegen het coronavirus Covid-19. Dat zegt de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) in een persverklaring.

“Het wetenschappelijk onderbouwde beleid om gedoseerd de groepsimmuniteit op te bouwen, gecombineerd met het beschermen van ouderen en kwetsbaren, lijkt gegeven de situatie het beste scenario”, vinden de dierenartsen. Ze baseren zich onder andere op kennis opgedaan met bestrijding van verschillende dierziekten.

Geen vaccin beschikbaar

Bij een epidemie die door een virus wordt veroorzaakt, is vaccinatie de beste manier, maar zolang er geen vaccin beschikbaar is lijkt het dierenartsen moeilijk om dit virus volledig uit te bannen met andere bestrijdingsmaatregelen. In afwachting van een vaccin is het zo voorzichtig mogelijk opbouwen van groepsimmuniteit waarschijnlijk het beste scenario, vinden de dierenartsen. “Om te voorkómen dat dit ongecontroleerd gebeurt, lijken de genomen maatregelen zinvol en proportioneel.”

Lockdown niet het juiste middel

Een totale ‘lockdown’ zou volgens de dierenartsen niet het juiste middel zijn, omdat het de opbouw van groepsimmuniteit zou vertragen. Met het uiteindelijk vrijgeven van het maatschappelijk verkeer zou het virus dan weer vrij spel hebben en opnieuw gevreesde uitbraken kunnen veroorzaken. De KNMvD staat hiermee tegenover het standpunt van viroloog Ab Osterhaus, onder andere bekend van onderzoek naar vogelgriep. Hij pleit voor een totale lockdown omdat het Nederlandse zorgstelsel de hoeveelheid patiënten niet aan kan met de huidige snelheid waarmee het virus zich verspreidt

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer