Diergezondheidslat hoger voor PlanetProof

09-12-2019 | Laatste update op 21-04 | |

Deelnemers aan PlanetProof bij FrieslandCampina moeten komend jaar waarschijnlijk ook een topscore diergezondheid voor volwassen melkvee (KoeData) van minimaal 92 punten behalen.

Dit is nodig als de melkveehouders tenminste het hoogste niveau willen blijven scoren voor het thema diergezondheid en dierenwelzijn. Dit meldt Stichting Milieukeur (SMK). Nu volstaan nog een topscore op levensduur en KalfOK.

SMK onderzoekt naar eigen zeggen in hoeverre het noodzakelijk en haalbaar is om concrete grenzen te stellen voor individuele dierenwelzijns- en diergezondheidsindicatoren. Een van die indicatoren is het percentage kalversterfte. Dit zou gewenst zijn om beter te kunnen garanderen dat geen ongewenste situaties voorkomen op deelnemende bedrijven.

Drie duurzaamheidsthema’s

Het thema ‘dierenwelzijn & diergezondheid’ maakt deel uit van de drie duurzaamheidsthema’s binnen het certificatieschema On the way to PlanetProof Zuivel. Per 2020 komt de door ZuivelNL ontwikkelde KoeMonitor beschikbaar; een nieuwe landelijke diergezondheidsmonitor. SMK gaat dit instrument grotendeels in het schema opnemen. Melkveehouders kunnen met de KoeMonitor het management en de borging van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid nog beter integraal aansturen. Voor Planet Proof-zuivel is het nodig dat extra hoge scores worden behaald met de Koemonitor.

In de KoeMonitor zijn eerdere instrumenten als de CDM, KoeKompas en KoeAlert geïntegreerd en worden verder ontwikkeld. Daarbij wordt de naam voor CDM gewijzigd in KoeData. Met de KoeMonitor komt er een praktisch instrument om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen op het vlak van melk. Ook wordt geborgd dat melk afkomstig is van ‘gezonde koeien’, zo wordt gesteld.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.