Digitale prioriteiten

13-01 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Een akkerbouwer bekijkt het vochtverloop in de bodem op zijn smartphone. - Foto: Peter Roek
Een akkerbouwer bekijkt het vochtverloop in de bodem op zijn smartphone. - Foto: Peter Roek

Bij een sterkere positie voor boeren hoort een sterkere datapositie voor boeren.

Met de beëdiging van een nieuw kabinet, dient zich de vraag aan wat nu de hoogste digitale prioriteiten zijn om bij te dragen aan een “sterkere positie voor boeren met meer waardering”, zoals minister Staghouwer zijn ambitie verwoordde. Ook wil hij afspraken maken met marktpartijen en maatschappelijke organisaties om hen medeverantwoordelijk te maken voor de verduurzaming van de landbouw en het herstel van balans in natuur.

Centrale databank voor de akkerbouw

Bij een sterkere positie voor boeren hoort een sterkere datapositie voor boeren. Daar wordt achter de schermen vast druk over gesproken. Voor de akkerbouw bijvoorbeeld schat ik zo in dat het op dit moment vooral gaat over de noodzaak van het ontwikkelen van een soort centrale databank, zoals de melkveehouderij beschikt over de Kringloopwijzer.

De Kringloopwijzer biedt een waardevolle verzameling van data om aan te rekenen, en nodigt bovendien uit om na te denken over mogelijkheden voor gebruik van de data ook voor andere doelen. Maar het is wat mij betreft de vraag of dit nu de hoogste prioriteit zou moeten hebben, als je de datapositie van boeren zelf wil verbeteren.

Mijn zorg is vooral hoe je voorkomt dat zo’n centrale databank straks vooral een oplossing is waar overheid en ketenpartijen uit kunnen plukken om hun datadansje mee te kunnen doen, maar akkerbouwers zelf nog niet helpt met urgente datavraagstukken op het bedrijf.

Data moet niet alleen veilig worden opgeborgen, het moet juist gebruikt worden

Een belangrijke probleem is bijvoorbeeld de fragmentatie, de veelheid aan losse programma’s en appjes. Voor meer overzicht en inzicht op het boerenerf is het hard nodig dat dit soort tools beter gaan samenwerken. En er wordt veel gesproken over het belang van een boerendatakluis, maar de data moet niet alleen veilig worden opgeborgen, het moet juist gebruikt worden, dus het moet ook weer gaan stromen.

Minder sexy zaken

Het punt is dat als je aan dit soort problemen iets wil doen, je niet zozeer moet denken aan grootse akkerbouwdataopslag, maar aan de veel minder sexy zaken als data-interoperabiliteit. Het gaat dan over standaardisatie, het vastleggen van ‘controlled vocabularies’ en ‘ontologie’, en interoperabiliteit van software. Ik vraag me af of we dit soort termen de komende regeerperiode uit de mond van de nieuwe bewindspersoon zullen horen.

Meer over


Beheer