Dijkgraaf Schoonman: ‘Altijd op zoek naar draagvlak’

Voormalig melkveehouder en LTO-bestuurder Dirk Siert Schoonman wordt dijkgraaf. - Foto: Henk Riswick
Voormalig melkveehouder en LTO-bestuurder Dirk Siert Schoonman wordt dijkgraaf. - Foto: Henk Riswick

Voormalig melkveehouder en LTO-bestuurder Dirk-Siert Schoonman wordt eind van deze maand geïnstalleerd tot dijkgraaf. De vroegere belangenbehartiger staat straks boven de partijen. Zijn belangrijkste taak: het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta klaar maken voor klimaatverandering.

Tot vijf jaar terug was hij melkveehouder, vervolgens heemraad van waterschap Vallei en Veluwe en dagelijks bestuurslid van de Unie van Waterschappen, eind augustus wordt hij geïnstalleerd als dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta. Er zijn slechts 21 dijkgraven in dit land. “Dat ik deze functie heb gekregen, vervult mij met trots. Mag je best weten.”

Van boer tot dijkgraaf

Van boer tot dijkgraaf kopte een krant. Dirk-Siert Schoonman (52) maakt een kanttekening. Wie mocht denken dat een dijkgraaf belangrijker is dan een boer, heeft het mis. Boeren zijn hartstikke belangrijk, zegt hij. Niet alleen voor het produceren van voedsel, maar ook vanwege hun rol in het watersysteem. “Willen we Nederland klaar maken voor de klimaatverandering hebben we boeren dubbel en dwars nodig.”

Schoonman geeft het toe, hij is een echte bestuurder. In ieder geval geworden. Als boer liep hij het gemeentehuis binnen vanwege zijn eigen belang. Als LTO-afdelingsvoorzitter kwam hij op voor de belangen van collega-boeren. Hij werd voorzitter van LTO in Gelderland en zat aan vele vergadertafels. Onder het melken dacht hij vaak na over de bijeenkomst van morgen. Een mooie combinatie, boeren en besturen, maar wel heel erg druk.

Willen we Nederland klaar maken voor de klimaatverandering hebben we boeren dubbel en dwars nodig

En toen moest de dijk langs de IJssel worden verlegd vanwege Ruimte voor Rivieren. “Dat was voor mij het moment om na te denken over de rest van mijn leven. Ik besloot te stoppen met melken en fulltime te gaan besturen als dagelijks bestuurder van waterschap Vallei en Veluwe. Nooit spijt van gehad.”

Hij kijkt terug op een mooie tijd als melkveehouder. “Een koe begeleiden bij de verlossing van een kalf vond ik een van de mooiste dingen. Tijd voor bezinning tijdens het melken heb ik nu helaas niet meer. Mijn agenda is elke dag helemaal vol. Ach, elk beroep heeft voor- en nadelen. Straks als dijkgraaf mag ik een rol spelen om het gebied van Drents Overijsselse Delta klaar te maken voor hoosbuien en langdurige droogteperiodes. Mooi toch?”

Schoonman eerder als heemraad op geborgde landbouwzetel

Hij zat als heemraad op een zogeheten geborgde landbouwzetel. Overigens was hij niet alleen belangenbehartiger van de agrarische sector in het waterschap. “Mijn geschiedenis ligt daar wel, ik ken de economische belangen, weet hoe maatregelen uitpakken op het boerenbedrijf. Herinrichting van het watersysteem raakt meer belangen. Het was mijn taak om tot evenwichtige oplossingen te komen. Samen met alle betrokken partijen, inclusief de boeren. Ik denk dat daar mijn kracht ligt.”

Als boer had ik meer tijd voor bezinning, bijvoorbeeld tijdens het melken

Hij noemt een voorbeeld. Het Binnenveld bij Wageningen is helemaal op de schop gegaan. Natuurontwikkeling, waterberging, fietspaden, er moest van alles gebeuren.

“Je kunt als waterschap een uitgewerkt plan op tafel leggen. Hebben we niet gedaan. We zijn met alle betrokken partijen in gesprek gegaan. Kostte veel tijd, maar uiteindelijk lag er wel een breed gedragen inrichtingsplan, waarbij een gebiedscoöperatie van boeren het nieuwe natuurgebied beheert. In dat proces heb ik de plooien mogen gladstrijken. Is goed gelukt. Mooi gebied geworden. En boeren spelen daar een grote rol in.”

Breed maatschappelijk belang vertegenwoordigen, ook het economische

Als dijkgraaf staat hij straks boven de partijen. Het gaat om het brede maatschappelijke belang, inclusief het economische. Hij gaat meesturen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Of het nou gaat om woningbouw, bedrijfsterreinen, natuur of landbouw, het watersysteem is cruciaal.

“Dat systeem is nog lang niet af. Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van landbouwbodems te verbeteren zodat ze meer water kunnen vasthouden. Aan mij de taak om dat proces verder op gang te brengen. Met oog voor de economische belangen, ook die van boeren.”

van Cooten
Aart van Cooten Freelance redacteur
Meer overBeheer