Dikkere melk bij productie in Nieuw-Zeeland

04-03-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De Nieuw-Zeelandse melkproductie is qua kilo’s melk 0,66% lager en qua kilo’s inhoudsstoffen 0,4% hoger.

Dit blijkt uit cijfers van de DCANZ, de Nieuw-Zeelandse zuivelorganisatie. De productie op het Zuidereiland is dit jaar iets hoger dan vorig jaar, het Noordeiland heeft enigszins last van droogte, waardoor de grasopbrengst achterblijft en ook de melkproductie kleiner is dan normaal.

Zuivelnoteringen onderuit

De melkveehouderij in het land kijkt met spanning naar de effecten van het coronavirus in China op de melkafzet. Door de epidemie is de vraag vanuit China gedaald, en gingen de zuivelnoteringen op drie achtereenvolgende veilingen van Fonterra/GDT onderuit. De daling op de jongste veiling van afgelopen dinsdag was wel veel kleiner dan verwacht. Dit komt vooral door een betere vraag uit de rest van Azië en ook Australië. De vraag vanuit China is nog zwak.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer