Directeur Collectief Rivierengebied: ‘Veel animo voor natuurbeheer’

27-02-2022 | |
Hermen Vreugdenhil: “Behoud van biodiversiteit is een gemeenschappelijk belang.” Foto: Van Assendelft Fotografie
Hermen Vreugdenhil: “Behoud van biodiversiteit is een gemeenschappelijk belang.” Foto: Van Assendelft Fotografie

Hermen Vreugdenhil was drie periodes Statenlid in Brabant. Nu is hij directeur van het Collectief Rivierengebied, het platform van zes agrarische natuurverenigingen. Deze verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. “Het agrarisch natuurbeheer staat voor een cruciaal moment.”

Hermen Vreugdenhil wist het eigenlijk wel. In de twaalf jaar dat hij voor de fractie ChristenUnie/SGP in Provinciale Staten van Brabant zat, had hij al veel contacten in de landbouw- en natuurwereld. Hij kent het enthousiasme van boeren en burgers die hun handen uit de mouwen steken om lokaal de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren.

Tijdens zijn kennismakingsronde als net aangetreden directeur van Collectief Rivierengebied bezocht hij een vrijwilligersavond van de agrarische natuurvereniging Tieler- en Culemborger Waarden. “De vrijwilligers stonden in de startblokken om weer aan de slag te gaan voor de weidevogels. Nesten zoeken, markeren, plas/draspercelen onderhouden; ze zijn dolblij dat de grutto’s en kieviten in aantocht zijn. Van dat enthousiasme gaat mijn hart harder kloppen.”

Met alle dossiers bemoeien

Vreugdenhil zelf vindt de overgang niet groot. Als provinciaal politicus in een eenmansfractie moest hij zich met alle dossiers bemoeien. Landbouw, natuur, biodiversiteit, klimaat, hij praatte er allemaal over mee. Vanuit een andere rol doet hij dat nu weer. “Het mooie van agrarisch natuurbeheer is dat het over al die thema’s gaat. En dat de agrarische natuurverenigingen concrete maatregelen nemen. Die inzet leidt echt tot meer biodiversiteit en bovendien tot een beter verdienmodel op boerenbedrijven.”

Er is veel animo onder boeren om actief te worden, maar helaas is het budget beperkt

Het Collectief Rivierenland is de koepel van zes agrarische natuurverenigingen. Zo’n zeshonderd boeren en minstens zoveel vrijwilligers zijn actief in die verenigingen. Recent is Vreugdenhil benoemd tot directeur van het collectief. Hij ziet ernaar uit om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op een hoger niveau te tillen. “Er is veel animo onder boeren om actief te worden, maar helaas is het budget beperkt. Op dit moment doen agrariërs op circa 6% van het landbouwareaal aan beheer van natuur en landschap. Dat areaal kan veel groter worden als er meer budget komt. De belangstelling is er, want er zijn wachtlijsten. Het mooie is dat dat budget er inderdaad komt, en wel uit Europese middelen. Daar ligt voor mij een mooie uitdaging, namelijk ervoor zorgen dat dat extra geld effectief en efficiënt wordt ingezet.”

Verbinder

Hij omschrijft zichzelf als verbinder. Hij wil organisaties met ogenschijnlijk tegengestelde belangen bij elkaar brengen, samen op zoek naar gemeenschappelijke doelen. “Dat deed ik al in de Brabantse statenzaal en daar kreeg ik waardering voor. Nu mag ik mijn ideeën in praktijk brengen. In de zin van practice what you preach. Heel moeilijk is dat niet, want juist in het agrarisch natuurbeheer vinden organisaties elkaar. Behoud van de biodiversiteit is een gemeenschappelijk belang. Dat ziet eigenlijk iedereen in.”

Boeren en burgers samen

Investeer in agrarisch natuurbeheer is zijn advies aan politiek Den Haag en de provincies. “Niet alleen de natuur en het landschap gaan erop vooruit, maar ook bodem, waterkwaliteit en klimaat. En ook belangrijk in het huidige tijdgewricht: in de agrarische natuurverenigingen werken boeren en burgers samen. Door die gezamenlijke inspanning worden tegenstellingen in de samenleving overbrugd.”

Cruciaal moment

Hij treedt aan op een cruciaal moment. Met het ingaan van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid op 1 januari 2023 gaan de budgetten voor de landbouw verschuiven. Minder inkomenssteun, meer geld naar boeren die maatregelen nemen voor bodem, klimaat en biodiversiteit. Vreugdenhil: “De agrarische collectieven kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Zij kennen de boeren, weten welke maatregelen uitvoerbaar en effectief zijn. Betrek ze er dus bij.”

Looptijd naar twaalf jaar

Dat wil hij graag aan landbouwminister Staghouwer vertellen. De minister is welkom in het Rivierengebied, Vreugdenhil leidt hem graag rond. Als hij dan toch met de minister over het boerenland loopt, wil hij nog wel wat kwijt. “De overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer hebben een looptijd van zes jaar. Dat is te kort, zowel voor de boer als voor de natuur. Die looptijd moet minimaal naar twaalf jaar.”

van Cooten
Aart van Cooten Freelance redacteur


Beheer