Directeur PHC: ban de ploeg en kunstmest

26-11-2019 | Laatste update op 10-02 | |
Pius Floris
Pius Floris

Het is slecht gesteld met de Nederlandse bodems. Dat zegt Pius Floris, eigenaar-directeur van PHC. Een systeemomslag is nodig. Gebruik mycorrhiza en stop met ploegen en kunstmest, is zijn boodschap.

Het bedrijf Plant Health Cure (PHC) in Oisterwijk is specialist en op basis van de omzet marktleider op het gebied van mycorrhiza-technologie en bodembiologie in West-Europa. PHC beschrijft zijn producten als nuttige bodemschimmels en -bacteriën en andere middelen die planten weerbaar maken en beter laten functioneren.

Eigenaar-directeur van PHC is Pius Floris. Tijdens het gesprek loopt hij naar het raam en wijst naar de esdoorns in de berm. De bomen aan deze kant van de weg zijn beduidend groter en voller in het blad dan die aan de overzijde. Toch zijn ze even oud. Toen PHC vijf jaar geleden het pand in Oisterwijk betrok, besloot Floris de esdoorns aan ‘zijn’ kant te inoculeren met mycorrhiza’s. “Het voorbeeld dat een gezonde bodem bepalend is voor gewassen, staat hier recht voor onze entree. De bomen zijn een deel van onze reclame.”

Doordat de aandacht voor bodem en bodemleven onder akkerbouwers is toegenomen, is de stand van de Nederlandse bodem wel vrij redelijk. Mee eens?

“Nee joh. Het is moeilijk om over gemeenplaatsen te spreken. Op sommige plekken zit het met de bodem en bodemleven wel snor. Zoals akkers die al langdurig niet kerend zijn bewerkt, of blijvend grasland. Maar tegenvoorbeelden zijn er des te meer. Dat diverse percelen in Flevoland al gediepploegd zijn, omdat ze onbewerkbaar zijn geworden. Terwijl deze maagdelijke gronden pas 40 tot 70 jaar geleden zijn ingepolderd. In zo’n korte tijd verpest.”

Lees verder onder de video van PHC

Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten voor akkerbouwers?

“Ban de ploeg. Ploegen is een van de slechtste dingen die je met grond kunt doen. Je helpt de bodemecologie volledig overstuur. Grond is een levend organisme, geen substraat waarmee je elk jaar kan doen wat je wilt. Zwarte braak na ploegen in het najaar is moord op het bodemleven. Alle bodemorganismen die van wortels en gewasresten leven, leggen het loodje. Groenbemesters laten overwinteren, is goed voor de structuur en de biologie.”

Kali60? Chloor gooi je in de wc, niet op het land

“Tot slot kunstmest. Planten die uitsluitend met kunstmest worden bemest, worden geheid ziek. Ik merk al dat de meeste telers daarvan zijn doordrongen. Het huidige bemestingssysteem is gebaseerd op slechts 16 elementen, N, P, K en diverse sporenelementen. Nog zoiets: kaliumbemesting met Kali60. Goedkoop, maar een groot bestanddeel is chloor. Chloor moet je desgewenst in je wc gooien, maar niet op het land. Het doodt het bodemleven. Alleen als je überhaupt niet gelooft in bodemleven, kan ik me voorstellen dat je met Kali60 bemest.”

Als de bodem in orde is, zoals veel Nederlandse bodems, dan bieden mycorrhiza geen meerwaarde, blijkt uit onderzoeken.

“Pertinent onjuist! Het klopt dat mycorrhiza toevoegen onder Nederlandse omstandigheden niet leidt tot hogere opbrengsten. Dat kan ook niet. Nederlandse telers hebben door slim te bemesten en te spuiten hun hectare-opbrengsten gemaximaliseerd. Je moet mycorrhiza zien als een diepte-investering in je grond, dat degeneratie van de grond tegengaat en de structuur verbetert. Het is onderdeel van een systeemomslag. Dus: mycorrhiza inbrengen, stoppen met ploegen en na een omslagperiode stoppen met kunstmest. Binnen enkele jaren ken je je grond niet meer terug.”

Bestrijdingsmiddelen zijn niks anders dan symptoomonderdrukkers

Rond biostimulanten hangt een zweem van kwakzalverij. De Europese Commissie werkt aan regelgeving.

“Hoogst noodzakelijk. Zeker driekwart van de aanbieders van biostimulanten zijn freeriders die geen inzage geven wat er exact in hun producten zit. Echte biostimulanten zijn vóór de plant. Ik heb niks tegen bestrijdingsmiddelen, net zomin als tegen medicijnen. Maar het gebruik van de meeste bestrijdingsmiddelen is noodzakelijk, omdat we met kunstmest de planten ondervoeden. Bestrijdingsmiddelen zijn dus niks anders dan symptoomonderdrukkers. We moeten de oorzaak aanpakken. Minder ziek, omdat de plant sterker en weerbaarder is. Dát is de toekomst van de agrarische sector.”

Knuivers
Martijn Knuivers Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.