Directeur ZuivelNL verbaasd over vragen NMV

01-02-2021 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

ZuivelNL doet precies wat de leden ervan vragen. Daarom is het vreemd dat de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zich formeel bij de directie beklaagt dat niet het voltallige bestuur op de hoogte wordt gehouden van het handelen van de organisatie.

Dit stelt interim-directer Roald Van Noort. De NMV stelt in een brief aan Van Noort dat het bestuur onder meer niet op de hoogte is gehouden van een geplande bijeenkomst met de ACM (vanwege mededingingsvragen rondom Koemonitor) en dat het essentiële documentatie wordt onthouden. Dat is volgens de NMV onreglementair. Reden waarom deze organisatie daar juridische helderheid over eist. De NMV stelt ook vragen over het mandaat van bestuurders bij stemmingen.

Bijeenkomst met de ACM

Op een aantal zaken wil Van Noort niet ingaan, omdat deze ‘intern’ zijn. De bijeenkomst met de ACM zou volgens Van Noort mede op verzoek van het bestuur worden gehouden, maar werd door de ACM afgezegd. Op de vraag of de NMV ook bij de bijeenkomst aanwezig zou zijn, gaat Van Noort niet in. De directeur van ZuivelNL weerspreekt geluiden al zou de organisatie momenteel moeizaam functioneren. Een onlangs geplande bestuursvergadering ging niet door, maar dat was volgens hem vanwege de lockdown en niet om andere redenen.

Bestuur van ZuivelNL

Van Noort verwacht dat er binnen afzienbare tijd ook nieuws te melden zal zijn rondom het bestuur van ZuivelNL. Er wordt zowel een nieuwe voorzitter als een directeur gezocht. Deze zoektocht verloopt volgens de interim-directeur vlotter dan verwacht. “Er hebben zich veel goede kandidaten gemeld.”

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer