Discussie over hoogte toeslag Beter Leven

Door de hoge varkensprijzen van dit moment zien deelnemers aan Beter Leven dat hun toeslag minder doortelt. Tot veel stoppers met het concept lijkt dat vooralsnog niet te leiden. Voor een flexibele toeslag lijkt weinig animo.

Lange tijd konden deelnemers aan het Beter Leven-concept met een toeslag van 8 tot 10 cent per kilo hun rendement verhogen. De hoogte van de toeslag is bedrijfsspecifiek en moet met name de 20% minder varkens per hok compenseren. Maar bij de huidige hoge prijzen kan het alternatief, voor een deel van de varkenshouders, economisch interessanter zijn: met meer varkens per meter meer varkens afleveren. Dat wordt versterkt doordat Nederlandse slachterijen sinds vorig jaar varkens met wat meer vet en een grote spreiding beter belonen.

Geen massale uitstroom

Ondanks de geluiden verwachten een aantal geraadpleegde handelaren en slachterijen geen massale uitstroom van Beter Leven-leveranciers. Jan Vernooij, voorzitter van de sectorcommissie varkens- en biggenhandel van Vee & Logistiek Nederland, waarschuwt dat eenmaal eruit niet betekent dat je zo weer kunt aansluiten. “Voor nu zijn er ruim voldoende varkens maar je weet niet hoe de markt er over twee jaar uitziet. Er zijn ook tijden geweest dat ondernemers heel blij waren met Beter Leven.”

Flexibele toeslag

Een alternatief om de concurrentiepositie van Beter Leven te verbeteren is een flexibele toeslag. Dus in tijden van lage voerwinsten een lage toeslag en andersom. Daar is onder handelaren en de Starboeren echter weinig animo voor. Juist in de slechte tijden is het immers heel fijn dat toeslag relatief hoog is. Gerben Schrijver, adviseur bij DLV Advies, benadrukt dat het gaat om het resultaat onder aan de streep en dat Beter Leven zich de afgelopen 10 jaar heeft bewezen. “Maar als de prijzen over een langere periode op een extreem hoog niveau komen is het wel een punt om aandacht aan te besteden.” Frank Steenbreker, adviseur varkenshouderij bij ABAB, vindt het niet direct een gek idee, vooral als methode om voor het Beter Leven keurmerk voldoende draagvlak te behouden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.