Discussie over vaccineren tegen vogelgriep

17-11-2021 | |
Ruiming bij een besmetting van vogelgriep op een leghennenbedrijf eerder dit jaar. - Foto: Bert Jansen
Ruiming bij een besmetting van vogelgriep op een leghennenbedrijf eerder dit jaar. - Foto: Bert Jansen

De recente uitbraken van vogelgriep en de vele uitbraken vorig jaar in heel Europa wakkeren de roep om vaccineren aan.

Dit zegt prof. dr. Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde aan Universiteit Utrecht. Stegeman is ook voorzitter van de deskundigengroep dierziekten, die op verzoek van LNV-minister Schouten regelmatig het risico op vogelgriepuitbraken beoordeelt.

Stegeman noemt 2020 het zwaarste vogelgriepjaar, met meer dan duizend uitbraken over Europa heen. “Sinds 2014 komen AI-uitbraken elk jaar voor, in de meeste jaren ook in Nederland. Vogelgriep is een beetje een uitzichtloze situatie aan het worden in Europa.” Daardoor neemt de druk op de discussie over vaccineren toe. Stegeman signaleert in Europa een beweging richting vaccinatie tegen vogelgriep. De Europese Commissie heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa), om een advies gevraagd, weet hij.

Vaccinatie belemmert export

Vaccineren tegen vogelgriep mag in Europa onder strikte voorwaarden. Hét grote praktische bezwaar is dat vaccineren de export belemmert: veel importerende landen willen geen pluimveeproducten uit landen waar gevaccineerd wordt tegen vogelgriep.

LTO/NOP-voorman Kees de Jong signaleert dat het draagvlak voor vaccineren snel toeneemt. “Gesprekken met collega’s internationaal stemmen licht optimistisch”, zei hij eerder deze week tegen de NOS. Volgens hem willen pluimveehouders hun dieren liever vandaag dan morgen vaccineren tegen vogelgriep.

De Jongs voorganger Eric Hubers, nu vicevoorzitter van de pluimveewerkgroep van Copa-Cogeca, de Europese koepel van landbouworganisaties, ziet in de EU een kentering in denken over AI-vaccinatie. “De meeste andere landen voelden er eerder niets voor. Maar nu vogelgriep in bijna heel Europa voorkomt, verandert dat. De meeste landen snappen het probleem.” Hij noemt het een ‘pluspunt’ dat Frankrijk vorig jaar met veel uitbraken bij eenden kampte en plannen heeft om eenden tegen AI te vaccineren.

‘Politieke keuze’

Wakker Dier riep minister Schouten deze week op te stoppen met het ophokken en vergassen van kippen, maar ze te beschermen tegen vogelgriep door vaccinatie. Waarom minister Schouten blijft vasthouden aan het dieronvriendelijke en falende vogelgriepbeleid, is voor Wakker Dier duidelijk: handelsbelang.

Wim van der Poel, onderzoeker zoönosen bij Wageningen Bioveterinary Research, beaamt dat nog niet gekozen voor vaccinatie, omdat dit leidt tot handelsbelemmeringen. “Vaccineren is een politieke keuze.”

Minister Schouten heeft in september de Tweede Kamer in een brief geschreven dat het ministerie van Landbouw de mogelijkheden verkent om preventieve vaccinatie in te zetten om besmetting van pluimvee met vogelgriep te verkleinen. Hoe ver het staat met die verkenning, is niet bekend.

Bijleveld
Hans Bijleveld Redacteur Pluimveehouderij
Meer over


Beheer