Dit melkveebedrijf bouwt potstal en wil verbreden

21-11-2019 | Laatste update op 11-01 | |
Foto: Ruud Ploeg - Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Met de bouw van een nieuw stal zet melkveebedrijf Lok een grote stap naar een nieuw bedrijf dat past binnen de omgeving en ruimte biedt voor verbreding.

De nieuwe potstal op biologisch bedrijf Lok biedt plaats aan 63 melkkoeien. Meer koeien is niet nodig, de toekomst ligt in verbreding. Jan Peter Lok (35) en Ingrid Blom (36), die samen met Pieter (66) en Betty (64) Lok een melkveebedrijf in Blokzijl (Overijssel) hebben, vertellen over hun ambities.

“De stal is gebouwd op de plaats van de oude stal. Er is een nieuwe betonnen fundering op heipalen aangelegd, maar de oude putten zitten nog wel onder de pot. Dat scheelde nogal wat grondwerk in vergelijk met bouwen naast de bestaande stal. Ook moest van de oude stal het dak met asbestgolfplaten gesaneerd worden. Door de sloop van de oude stal te combineren met de nieuwbouw is naar schatting zo’n € 100.000 bespaard.”

Wat heeft het geheel gekost?

“De totaalkosten voor de sanering van de oude stal, de nieuwbouw, inclusief melkinstallatie en aanpassing erf, liggen op ongeveer € 450.000. Voor een biologische potstal is dat met € 7.500 per koe niet duur. Met min of meer dezelfde kosten kan je op gangbare manier met ligboxen in deze stal qua ruimte ook 120 koeien houden. Dan zouden de bouwkosten onder de € 4.000 per plaats komen.”

Lees verder onder het Facebook-bericht

Hoe groot is de stal geworden?

“De stal is 60 meter lang en 20 meter breed. Het grootste deel, 55 x 15 meter, wordt in beslag genomen door de pot. De rest bestaat uit een roostervloer van 4 meter achter het voerhek en een aantal ligboxen voor de oudere pinken. Verder is er natuurlijk de melkruimte, waarin de melkrobot de koeien melkt. Met de grote oppervlakte hebben de koeien 17 vierkante meter per dier beschikbaar en in de pot 14 vierkante meter.”

Waarom een melkrobot?

“De melkrobot ontzorgt de arbeidsbehoefte, en dat is ook nodig omdat mijn vader wilde afbouwen en wij beiden nog in loondienst werken. De beslissing om automatisch te melken heeft ook invloed gehad op het bedrijfssysteem. Daarbij willen we weiden. Daar hebben we niet voor gekozen omdat het verplicht is op biologische bedrijven, maar vooral omdat het past binnen onze overtuiging en visie.”

Wat willen jullie nog aanpassen?

“We willen op termijn minder gaan werken en meer op de boerderij zijn. Ik werk nu nog full-time als agrarisch adviseur bij een bank en Ingrid werkt in deeltijd bij de gemeente Noordoostpolder. Voor mij geldt dat ik binnenkort al een dag minder ga werken. Voor het bedrijf denken we aan verbreding in toerisme en/of zorg.”

“Onze boerderij heeft meer te bieden aan de maatschappij dan alleen productie van voedsel. In dit gebied komen veel toeristen. De ligging van de stal is ook zo gekozen dat de koeien in het stro vanaf de dijk direct zichtbaar zijn voor de fietsers. Het plan is dat de zorg- en toerismetak over tien jaar een duidelijke plaats heeft ingenomen in het bedrijf.”

HogenkampBeheer