DLV: maak werk van bemestingsplan

09-01-2020 | |
Een mestanalyse is noodzakelijk om zo goed mogelijk op de norm te bemesten. - Foto Koos Groenewold - Foto: Koos Groenewold
Een mestanalyse is noodzakelijk om zo goed mogelijk op de norm te bemesten. - Foto Koos Groenewold

DLV Advies benadrukt het belang van het tijdig klaarmaken van een bemestingsplan voor de eerste snede gras.

Dat meldt de adviesorganisatie op de website. Hoewel er nog geen definitieve bemestingsnormen en regels zijn – de derogatievoorwaarden zijn nog niet rond en naar verwachting pas in maart of april bekend – kunnen veehouders wel rekenen met de regels en normen die tot nog toe gelden. DLV Advies denkt dat er geen grote veranderingen op stapel staan.

Keuze voor weiden of maaien

Veehouders zouden in elk geval een keuze moeten maken voor de bestemming weiden of maaien. Bij een weidesnede hoort een lichtere stikstofbemesting dan bij een maaisnede. In de praktijk wordt de keuze voor een weide- of maaisnede niet altijd vooraf gemaakt en wordt overal hetzelfde bemest. Dit betekent of te veel, of te weinig bemesting waardoor de opbrengst niet maximaal is. Een passende stikstofbemesting zorgt voor hogere opbrengsten en een efficiënte stikstofbenutting.

Mestanalyse onmisbaar

Sjoerd Roelofs, adviseur Rundvee bij DLV Advies, stelt dat een mestanalyse onmisbaar is. “Als je aanneemt dat mest 4,5 kilo stikstof bevat, maar in werkelijkheid blijkt dat 3,5 te zijn, dan is het direct werkzame deel beduidend lager bij een lager stikstofgehalte. Je geeft het gewas dus minder voedingsstoffen dan je denkt, met als gevolg dat de opbrengst per kilogram droge stof minder is dan beoogd.”

Zwavelhoudende meststoffen

Volgens DLV bepaalt de bekwaamheid van de grond de kunstmestsoort. Vroege percelen vragen een andere kunstmest dan de latere percelen. Bij een vroeg voorjaar, kan gekozen worden voor een kunstmestgift in twee keer. Bij een laat voorjaar, eind maart/begin april, is in één keer de kunstmestgift bemesten de beste optie. Roelofs: “Kies bij de eerste snede voor een voorjaarsmeststof met zwavel. De bemesting voor de tweede snede vindt voor de meesten pas plaats in mei. Ook hiervoor kun je nog goed een zwavelhoudende meststof gebruiken.”

Hogenkamp
Meer over


Beheer