Doek valt voor nertsbontsector in Denemarken

De mededeling van de Deense regering, dat zij zich genoodzaakt ziet de hele commerciële nertsenpopulatie te ruimen, is uiteraard ingeslagen als een bom bij de bedrijfstak. Het einde van deze bedrijfstak is ingeluid, stelt de belangenorganisatie vast.

De Deense nertsenhouderij is tot nu toe een relatief grote bedrijfstak met een kleine 1.100 bedrijven en een nertsenstapel van momenteel nog bij elkaar circa 14 miljoen dieren. In Glostrup in de hoofdstedelijke regio Kopenhagen draait bovendien het bontveilingbedrijf Kopenhagen Fur, het grootste in zijn soort ter wereld. Alles bij elkaar werken er een slordige 6.000 mensen in en voor deze sector, die in Denemarken nooit in die mate omstreden is geweest als in Nederland. Hoe blij de toch wel bestaande tegenstanders zijn met de nu te nemen drastische maatregel is onduidelijk. Die maatregel is ingegeven op grond van de door onderzoekers ontdekte mutatie van het covid-19-virus bij nertsen.

De toekomst voor de nertsenproductie is kapotgemaakt

Duidelijk is dat de Deense nertsensector geen toekomst meer ziet voor de productie, waar de glans overigens na een aantal jaren van groot economisch succes al van af was, niet alleen door sterk gedaalde bontprijzen, maar ook door de coronapandemie. Ruimingen van besmette bontfarms en farms in de directe omgeving daarvan, waren sowieso al aan de gang. “De toekomst voor de nertsenproductie is kapotgemaakt”, laat sectororganisatie Danske Minkavlere weten in een reactie op het ruimingsbesluit.

Gemuteerde virus

Voorzitter Tage Pedersen: “De facto is sprake van een blijvende stillegging en zoals we het nu zien is het een onteigening van alle betrokken farms en bedrijven.” Het Deense rijksseruminstituut (SSI) acht het risico groot, dat het gevonden gemuteerde virus straks bestand zal blijken te zijn voor de tegen Covid-19 in ontwikkeling zijnde vaccins. Dat risico wil de Deense regering niet nemen. Twaalf personen zijn al besmet geraakt met dit door de nertsen overgedragen gemuteerde virus. De besmettingsgevallen beperken zich nu nog tot een bepaalde regio, namelijk het noorden van landsdeel Jutland. In de betrokken gemeenten zullen vergaande lockdown-maatregelen worden genomen.

Financiële hulp

De nertsbontsector wordt financieel gecompenseerd. De compensatie dekt vooralsnog de gemiste omzet op de farms, de lonen, de vaste kosten. Niet alleen de nertsenhouders krijgen de bedoelde financiële hulp, maar bijvoorbeeld ook de voerbedrijven, dierenartsen en de pelzerijen, beloofde de regering woensdagmiddag op de videopersconferentie over de kwestie bij monde van bedrijfslevenminister Simon Kollerup. Een groter hulppakket is tevens nog in de maak. Dat pakket kan volgens hem ook steun inhouden voor overschakeling op andere vormen van dierlijke productie.

Ruimingsoperatie

De ruimingsoperatie moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Met het oog daarop komt de staande nationale crisisstaf (een samenwerkingsverband van onder meer politie en defensie) in actie. De geruimde nertsen worden net als al het geval was bij de besmette bedrijven gedestrueerd en van verkopen van het bont zal dus geen sprake zijn. Om het tempo op te voeren kunnen de nertsenhouders hun dieren zelf ruimen en aanspraak maken op een bonus van omgerekend € 2,65 per nerts als ze het bedrijf binnen tien dagen leeg maken. Bedrijven met minder dan 7.500 nertsen moeten het karwei binnen vijf dagen klaren.

‘Onethisch’

Of de nertsenhouders mee willen werken is echter hoogst twijfelachtig. Voor landbouwkoepelorganisatie LF is de maat vol. “Wij, noch de nertsenhouders willen helpen bij het doden van gezonde dieren. Dat is onethisch. En geen enkele overheidsautoriteit is welkom op onze bedrijven zonder een negatieve coronatest te kunnen laten zien”, dreigt vice-voorzitter Thor G. Koefod.

Medeauteur: ANP

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.