Doodgeboren kalf hoeft niet gemeld in I&R-systeem

17-04-2020 | Laatste update op 04-07 | |
Oormerk - Foto: Bart Nijs
Oormerk - Foto: Bart Nijs

Niet elk doodgeboren kalf hoeft te worden geregistreerd in het I&R-systeem van de overheid. De overheid heeft daarom ook geen wettelijk grond om deze kalveren op kosten van de boer zelf te registreren of sancties in te zetten. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitgesproken in een zaak van een melkveehouder die in 2018 een aantal maanden werd geblokkeerd.

Mogelijk heeft de uitspraak verregaande consequenties, omdat CBb concludeert dat het I&R-systeem alleen bedoeld is voor de identificatie en registratie van dieren in de productiefase.

NVWA negeert informatie van veehouder

NVWA zag reden om het bedrijf van de veehouder te blokkeren omdat er acht nieuwe melkgevende runderen op het bedrijf waren bijgekomen, waarvan geen geboorte of doodgeboorte in het I&R-systeem was ingevoerd. De veehouder bevestigt dat er acht melkgevende dieren zijn bijgekomen, maar stelt dat hij niet verplicht was om de doodgeboren vruchten van deze dieren te registreren, omdat het ging om verwerpingen. Waarschijnlijk als gevolg van Neospora op zijn bedrijf. De veehouder heeft informatie daarover vanuit zijn managementsysteem doorgegeven aan NVWA, samen met een verklaring van de dierenarts. NVWA koos ervoor om deze informatie te negeren en de eigen interpretatie door te zetten (dat de veehouder zich niet aan de I&R-regels zou hebben gehouden).

Doodgeboren dieren horen niet in I&R-regeling

CBb geeft de veehouder nu gelijk. Volgens het college is de I&R-regeling een verordening om te ‘voorzien in een identificatie- en registratieregeling voor runderen in de productiefase’. Doodgeboren kalveren horen volgens CBb niet tot die categorie. “Van een doodgeboren kalf kan immers niet worden gezegd dat het als product is bestemd voor de slacht, dan wel voor de melk- en vleesproductie.”

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer