‘Dooie boel’ in veevoermarkt

13-11-2019 | |
Foto: Mark Pasveer -
Foto: Mark Pasveer

Het is rustig in de veevoermarkt. Een handelaar noemt het een ‘dooie boel’.

De afwachtende houding is voornamelijk zichtbaar in de handel met kuilmais. Handelaren melden dat het momenteel erg rustig is. Voor de tijd van het jaar is dat natuurlijk niet gek. In de weken na de maiscampagne valt er in de handel met dit product altijd weinig te beleven. Melkveehouders wachten op analyses van de maiskuilen en ga pas daarna, als het nodig is, over tot actie.

Over het algemeen lijkt de kwaliteit van de mais van de campagne van dit jaar iets beter dan de mais van vorig jaar. Uitzondering zijn, net als een jaar terug, de verdroogde percelen waar niet of nauwelijks kolfzetting plaats heeft gevonden. Toch is het nog niet duidelijk hoe het aanbod aan kuilmais zich gaat ontwikkelen. Evenmin is duidelijk hoe de vraag zal zijn over een paar weken. Het blijft dus afwachten.

Goede vraag naar bierbostel

Handelaren zien wel dat bierbostel nog altijd goed gevraagd is, terwijl het aanbod op dit moment wat krapper is. Dat er minder aanbod is, komt omdat bierbrouwers minder produceren in deze tijd van het jaar. De goede vraag vloeit voort uit het feit dat de voorjaarskuilen, die nu veel worden gevoerd, over het algemeen weinig eiwit bevatten. Bierbostel past dan goed binnen het rantsoen.

De prijs voor bierbostel komt, net als vorige week, niet in beweging. De Boerderij-notering blijft staan op € 2,25 tot € 2,45 per % droge stof. Daarmee ligt de prijs nog altijd wat lager dan een jaar terug. Voorlopig komt hierin geen verandering, verwachten handelaren. Een verdere prijsstijging lijkt niet aan de orde, omdat het product daarmee te duur zou worden en veehouders af zouden haken.

Vlotte markt aardappelproducten

Ook over de handel in aardappelproducten zijn handelaren redelijk positief. Het aanbod blijft redelijk beperkt en product dat er is vindt goed zijn weg richting veehouders. Handelaren gaan er vanuit dat de prijzen dit jaar niet meer in beweging gaan komen. Pas in het voorjaar wordt wat meer prijsdynamiek verwacht. Aardappelstoomschillen kosten nog altijd € 2,15 per % droge stof.

In de markt voor ruwvoer zoals hooi en stro gebeurt ook heel erg weinig op dit moment. Hooi gaat voornamelijk naar maneges. Veehouders melden zich maar amper in de markt. Handelaren verwachten dat de prijzen wellicht nog wat gaan zakken, omdat ze ervan uitgaan dat er nog voldoende hooi en stro bij akkerbouwers in de schuren ligt.

Prognose: tamme markt.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer