‘Doorpakken met experimenten in akkerbouw’

14-11-2019 | |
Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Foto: Hans Banus -
Foto: Hans Banus

Meer ruimte voor het gebruik van bodemverbeteraars en mest moet de weg vrijmaken voor het terugdringen van kunstmest zónder dat gewassen last krijgen van gebreksverschijnselen.

LTO Akkerbouw maakt zich daar al een aantal jaren hard voor, maar tot nu toe kwam er geen groen licht om hiermee aan de slag te gaan.

Lees ook: LTO wil proef met gewasderogatie en bodemverbeteraar

Ruimte krijgen voor experimenten in praktijk

Volgende week is een nieuw overleg met de overheid. Doelstelling is om ruimte te krijgen voor experimenten in de praktijk met bodemverbeteraars en gewasderogatie. Dat laatste houdt in dat bepaalde gewassen meer dierlijke mest mogen ontvangen dan het huidige plafond van 170 kilo stikstof per hectare. Praktijkproeven moeten duidelijk maken welke gevolgen dit heeft voor het klimaat (minder CO2-uitstoot), het milieu (uitspoeling) en de bedrijfsvoering.

De sector overlegt al jaren met de overheid over deze proeven, maar die gaf tot nog toe niet thuis. Nu zijn de experimenten vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dus moet de overheid ook eens doorpakken.

Onderbouwing voor actieprogramma Nitraatrichtlijn

De tijd begint te dringen. De resultaten uit de experimenten moeten onderbouwing leveren voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit programma moet eind 2021 zijn goedgekeurd door Brussel en gaat dan gelden voor de periode van 2022 tot en met 2026.

Gun de sector de tijd om met een aantal experimenten te onderzoeken welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het klimaat, het milieu en een betere landbouwpraktijk. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: winst voor zowel de landbouw als klimaat en milieu.Beheer