Draaien aan fiscale knoppen

Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: ANP
Foto: ANP

Prinsjesdag is ook in dit coronajaar op de nieuwe gebruikelijke wijze verlopen.

Zoals ieder jaar wordt ook weer naar hartenlust aan de ‘fiscale knoppen’ gedraaid. Er worden veel kleine wijzigingen voorgesteld, denk aan het jaarlijkse gesleutel aan de heffingskortingen met als doel de koopkrachtplaatjes weer passend te krijgen. Er worden geen nieuwe grote fiscale veranderingen voorgesteld, maar dat wil niet zeggen dat volgend jaar niets verandert.

Ondernemersaftrek versoberd

Er zijn in voorgaande jaren een paar fundamentele wetswijzingen aangenomen. Het betreft wijzigingen die van belang zijn voor ondernemers in Nederland. De ondernemersaftrekken worden namelijk versoberd en dat treft de sector zwaar. De ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, zijn niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief zoals nu het geval is. De aftrek is alleen nog toegestaan tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting. Dat scheelt al snel zo’n 15%. Weliswaar is er een overgangsregeling met een geleidelijke afbouw, maar het blijft een forse ingreep. Daarnaast wordt de versobering van de zelfstandigenaftrek verder doorgevoerd. De aftrek wordt uiteindelijk teruggebracht tot € 3.240.

Ondernemen vanuit een bv

Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel. Ondernemers die vanuit een bv ondernemen gaan er fiscaal op vooruit. Nu geldt het lage tarief nog voor winsten tot € 245.000. Dat is al een verhoging ten opzichte van 2020, toen de grens nog bij € 200.000 winst lag. In 2022 ligt de grens bij € 395.000. Aan de VPB-tarieven zelf verandert in 2022 niets in vergelijking met 2021.

Door deze wijzigingen is het fiscaal gezien sneller aantrekkelijk om te ondernemen vanuit een bv.Beheer