Drempelwaarde stikstof trekt zware wissel

26-11-2019 | Laatste update op 17-03 | |
Foto: Koos Groenewold - Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Een landelijk geldende drempelwaarde voor stikstof is op korte termijn nauwelijks te realiseren.

Dat kan worden geconcludeerd uit een advies van de Raad van State (RvS) aan het kabinet. De Raad van State suggereert het instellen van gebiedsgerichte of sectorale drempelwaardes voor de stikstofdepositie.

Natuurbeschermingswet

Het kabinet heeft in oktober gevraagd onder welke voorwaarden een drempelwaarde voor stikstofdepositie kan worden ingevoerd. Bij een drempelwaarde is er geen vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet voor activiteiten waarvan de stikstofdepositie onder de drempelwaarde blijft. Vanuit het bedrijfsleven is gepleit voor een drempelwaarde van (tenminste) 1 mol per hectare per jaar, die ook gold onder het Programma aanpak Stikstof (PAS).

Generieke drempelwaarde is minder goed denkbaar

Sectorale drempelwaarde

In het advies geeft de Raad van State aan dat er wel een werkbaar alternatief is voor een nationale drempelwaarde. Voor de bouw, die weinig bijdraagt aan de stikstofdepositie en die van ‘onmiskenbaar groot algemeen belang is’, zou een sectorale drempelwaarde kunnen gelden, suggereert de Raad van State. Daarnaast kunnen er ook gebiedsgerichte drempelwaarden gelden, die zijn toegesneden op de situatie in het betrokken gebied. “Dat kan niet bij een generieke drempelwaarde die voor alle sectoren en gebieden zou gelden. Een dergelijke generieke drempelwaarde is daarom minder goed denkbaar”, aldus de RvS in het advies.

Lees verder onder de tweet.

Gebiedsgerichte uitwerking

Er is volgens de Raad van State veel meer nodig dan alleen stikstofcompensatie van de activiteiten die met een drempelwaarde zouden worden toegestaan. Die maatregelen moeten gebiedsgericht worden uitgewerkt, aldus de Raad van State, omdat de toestand van de verschillende natuurgebieden sterk verschilt.

Natura 2000-gebieden

De Raad van State zegt dat voor natura 2000-gebieden in grensregio’s geen drempelwaardes kunnen worden ingesteld. Het kabinet had dat gevraagd omdat in die gebieden, vanwege de invloed vanuit het buitenland, weinig mogelijkheden zijn om de stikstofdepositie te verminderen. Volgens de wetgevingsadviseur is de redenering dat Natura 2000-gebieden minder tegen buitenlandse stikstofdepositie hoeven te worden beschermd ‘niet aanvaardbaar’.

Aanpak stikstofproblematiek

Het kabinet, dat om het advies van de Raad van State gevraagd heeft, wil in december met een pakket aan maatregelen komen om de stikstofproblematiek verder aan te pakken. De kans dat daarin een landelijk geldende drempelwaarde wordt opgenomen, is met het dinsdag 26 november gepubliceerde advies van de Raad van State zeker niet groter geworden. Of en hoe het kabinet het advies van de Raad van State in zijn besluiten verwerkt is onder meer afhankelijk van politiek overleg tussen de coalitiepartners.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer overBeheer