Drenthe: € 9 miljoen voor landbouwverduurzaming

24-03-2020 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Uit de Investeringsagenda 2020-2023 ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ blijkt dat de provincie Drenthe in de komende vier jaar € 9 miljoen gaat investeren in de verduurzaming van de landbouw in de provincie. In het totaal trekt Drenthe € 52,5 miljoen uit voor investeringen.

Die € 9 miljoen komt terecht in het project ‘Boer, Burger en Biodiversiteit’. Volgens de provincie is het de bedoeling de duurzaamheid van de landbouw bevorderen. En om een robuuste en duurzame landbouw, hoge biodiversiteit, een goed functionerend Natuurnetwerk Nederland en leefomgevingskwaliteit in een vitaal platteland te realiseren.

Doel is ontwikkelingsruimte

Het project Boer, Burger en Biodiversiteit is een samenwerking van de provincie Drenthe met Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, Agrarische Natuur Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten.

Volgens de provincie is de samenwerking tussen landbouw en natuurorganisaties er een met een lange traditie. “Het is bijzonder en is typisch Drents”, aldus de provincie in de Investeringsagenda. Het gezamenlijke doel van deze agenda is: ontwikkelingsruimte.

De Investeringsagenda 2020-2023 is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Het college heeft alle Statenfracties gevraagd om met suggesties te komen voor investeringen. Dat leverde 73 ideeën op, die in gezamenlijkheid zijn besproken en ook door de fracties van een waardering zijn voorzien. Uiteindelijk zijn 42 voorstellen in meer of mindere mate direct in de Investeringsagenda terechtgekomen.

Investeringsagenda 2020-2023

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer