Akkerbouwbedrijf in Drenthe in Europees BASF-netwerk

Chemiebedrijf BASF breidt zijn Farm Network uit met akkerbouwbedrijf De Jong in Odoorn (Dr.). De Jong en BASF werken al een aantal jaren samen waarbij de aanwezigheid van vlinders en bestuivers in verschillende akkerranden wordt gemonitord.

In het Farm Network werkt BASF samen met onafhankelijke boerenbedrijven in Europa aan behoud en herstel van de biodiversiteit, ontwikkeling van precisielandbouw en aandacht voor bodemgezondheid. Op deze boerderijen worden praktijkmaatregelen ontwikkeld en onderzocht in samenwerking met universiteiten, experts van ecologisch adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en milieu- en natuurorganisaties.

Voormalig Broedplaats past binnen Farm Network

Het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong was voorheen een zogeheten Broedplaats van Stichting Veldleeuwerik. Een plek waar een duurzame vorm van akkerbouw werd ontwikkeld en getoond aan collega-akkerbouwers, ketenpartners, scholen, inwoners en andere geïnteresseerden. Eind 2019 hield Veldleeuwerik op met bestaan.

De waarden en ideeën van de Broedplaats sluiten uitstekend aan bij die van het BASF Farm Network, vindt De Jong. “Het is een heel logisch vervolg op de Broedplaats”, aldus Jan Reinier de Jong. Hij ziet de overstap vooral zitten omdat hij graag zijn werk om duurzame landbouw mogelijk te maken en te laten zien wat er allemaal mogelijk is, wil voortzetten. “Communicatie met stakeholders, consumenten en kritische burgers is heel belangrijk, we moeten laten zien wat we doen en waarom we het doen.”

Ook BASF ziet het Farm Network in het verlengde liggen van de Broedplaats. “Door de ervaring van Jan Reinier kunnen we snel van start gaan met de verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw”, aldus Eric Kiers, duurzaamheidsmanager van BASF Agricultural Solutions Nederland.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.