Drie cent extra melkgeld op de termijnmarkt

De coronacrisis heeft de melkprijs doen dalen. De leden van Milktrading Company, die melkcomponenten hebben laten vastzetten op de termijnmarkt, varen er wel bij.

Leden van de Milk Trading Company (MTC) beuren dit jaar, over de op de termijnmarkt afgedekte kilo’s melk, drie cent per kilo melk boven de gemiddelde fysieke melkprijs. Dat stelt DLV Advies op zijn website. De leden van de coöperatie zagen dat de fysieke melkprijs door de coronacrisis onverwacht zakte. Daardoor liep het verschil met de afgesloten termijnmarktcontracten flink op. DLV Advies verwacht dat die lijn, gezien de melkprijsvoorspelling, naar alle waarschijnlijkheid tot het einde van het jaar doorzet. Daarmee zal de verwachte plus eindigen op drie cent per kilo melk over de afgedekte kilo’s melk in 2020.

Het gaat om prijsrisicobeheersing

Niek Groot Wassink van DLV Advies geeft aan dat met afdekken van melk op de termijnmarkt de melkveehouder meer grip krijgt op zijn opbrengstprijs. Het doel is om liefst een plus van 2 cent te realiseren op de fysieke melkprijs. Daarnaast haalt het de toppen en dalen van prijsschommelingen weg, en vergaren de boeren marktkennis.

Groot Wassink geeft aan dat de MTC er niet is om te speculeren. Het gaat om prijsrisicobeheersing en daarom mogen leden niet meer dan de helft van hun fysieke melkleveringen via de coöperatie vastzetten op de termijnmarkt.

Prijzen van boter en melkpoeder

De MTC neemt posities in op de termijnmarkt boter en melkpoeder. “Met deze producten beslaan we de belangrijkste componenten van melk, namelijk melk en eiwit.” Groot Wassink stelt vast dat de laatste jaren de prijzen van boter en melkpoeder op de internationale termijnmarkten een sterke correlatie heeft met de prijsvorming van melk in Nederland.

Hoewel we sinds de oprichting steeds geld hebben kunnen uitkeren aan leden, komt er ook een moment dat er bijbetaald moet worden

Met het innemen van positie sluit MTC een contract voor levering op termijn tegen een nu vastgestelde prijs. Op de einddatum van het contract is er verschil tussen de prijzen op dat moment en de vastgestelde prijs. Blijft er geld over, dan wordt dat verdeeld onder de leden. Maar het kan ook zijn dat er geld bijbetaald moet worden. Wassink: “Hoewel we sinds de oprichting steeds geld hebben kunnen uitkeren aan leden, komt er ook een moment dat er bijbetaald moet worden. Als bestuur schatten we in dat deze situatie zich gemiddeld niet meer dan twee maanden per jaar voor zal doen.”

Deelname MTC

Deelname aan MTC is niet gratis. Er is een inleg nodig van acht cent per kilo melk. De minimale deelname is 10% van de fysieke melkproductie of 100.000 kilo melk. MTC gebruikt het geld om contracten te kunnen sluiten op de termijnmarkten. Op 10 december sluit de aanmeldingstermijn voor veehouders die voor 2021 deel willen nemen aan de MTC.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.