Drie jaar onderzoek naar kosten en baten druppelirrigatie

UIKC legt in Colijnsplaat (Zld.) een proef met druppelirrigatie aan om uien efficiënt van vocht te voorzien. Zoet water voor beregening is schaars in Zeeland.

Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) legt UIKC in opdracht van onderzoeksplatform Uireka dit jaar druppelirrigatieproeven in zaaiuien aan. Vorig jaar zijn volgens UIKC accountmanager Luc Remijn in een demo erg goede resultaten behaald. De geïrrigeerde uien brachten in het droge jaar ruim 20 ton per hectare meer op dan niet beregende uien. Reden voor Uireka om voor 3 jaar geld beschikbaar te stellen voor uitgebreide irrigatieproeven. Toeleverancier Van Iperen doet in een aparte proef minimaal een jaar mee om ook fertigatie via de druppelslangen te testen.

Verschillende proefopstellingen druppelirrigatie

Voor de proef, waarin ook een vergelijking wordt gemaakt met beregening met een sproeiboom, zijn 6 objecten aangelegd. Naast onbehandeld een object met 3 slangen in een bed van 1,5 meter met 5 enkele rijen uien en 2 objecten met 2 slangen per bed en 2 objecten met een beregeningsboom. Bij de laatste 4 objecten worden op verschillende tijdstippen verschillende hoeveelheden water toegediend. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het effect van 2 keer 10 millimeter water vergeleken met 4 keer 10 millimeter water in dezelfde periode. Het water voor de proef komt uit het zoetwaterbassin van de proefboerderij. Als het bassin leeg is wordt het aangevuld met zoet water van elders.

Lees verder onder de tweet.

Buitenlandse kennis

De druppelslangen legt UIKC met een machine die naar buitenlands voorbeeld op wens van UIKC gemaakt is door mechanisatiebedrijf Hegro. Remijn en bedrijfsleider Eelco Boot van de Rusthoeve hebben zich voor het aanleggen van de proeven georiënteerd op buitenlandse kennis om een goed uitgangspunt te hebben. De machine loopt op 2 rollen over de hele breedte van het bed en is vrij zwaar uitgevoerd om de slangen op een egale diepte en zonder zijwaartse afwijkingen te kunnen leggen. Een egale diepte van de slang is volgens Remijn belangrijk voor een goede waterverdeling.

De slangen zijn voor het zaaien in het zaaiklare bed gelegd. In Nederland worden de slangen meestal pas na het zaaien gelegd. Met hulp van gps komen uienrijen precies midden tussen de slangen.

Slangen druppelirrigatie voor eenmalig gebruik

De gebruikte druppelslangen zijn recyclebaar en voor eenmalig gebruik. Daarom is ook gekozen voor dunwandige slangen. Deze hebben een diameter van 16 millimeter. Dat moet voldoende zijn omdat de lengte niet meer dan 350 meter bedraagt. Slangen met een grotere diameter moeten ook weer dieper liggen en dat is op zwaardere stugge grond moeilijker.

Vanwege de vrij lichte zavelgrond is in eerste instantie gekozen voor 20 centimeter afstand tussen de druppelaars. Op zwaarder grond kan de afstand tussen de druppelaars volgens Remijn wel 40 centimeter zijn, maar op lichtere grond zou het water dan te snel wegzakken en zich niet voldoende in de breedte verspreiden.

Vochtsensor

In 10 van de objecten wordt een vochtsensor geplaatst die informatie moet geven over de vochtigheid van de grond. Volgens Remijn is de plaats van de vochtsensor erg bepalend voor wat deze aangeeft, zowel de plaats in het perceel als de plaats in het bed.

Een belangrijke onderzoeksvraag is: wat kost het en wat levert het op? En omdat dat sterk seizoensafhankelijk is worden de proeven minimaal 3 jaar achter elkaar aangelegd. Ook wordt onderzocht of 2 slangen per bed van 1,5 meter voldoende is of dat er 3 slangen nodig zijn om ook voldoende voedingsstoffen bij de middelste rij te krijgen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.