Driedubbel tegenslag voor varkenssector

28-07-2021 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Door de tegenvallende vraag en een sterk gestegen productie staat de varkensmarkt in Europa momenteel flink onder druk. Ook zijn de voerkosten hoog.

Desondanks is de verwachting dat in de zomer de aantrekkende vraag steun biedt aan de vleesvarkensprijzen. Dat schrijft Rabobank in zijn kwartaalupdate van de varkensmarkt.

De vraag naar varkensvlees valt enerzijds tegen doordat China sinds april minder importeert. Daar daalde de varkensvleesprijs sterk. En juist de Chinese vleesprijs is bepalend voor de Europese markt, stelt Rabobank. De Nederlandse beursprijs voor varkens reageerde met een daling van 19 cent sinds begin juni en noteert nu € 1,41 per kilo geslacht gewicht, exclusief btw. Anderzijds staat de vraag naar varkensvlees in Europa ook nog steeds onder druk. Dat komt door corona. Er wordt minder massaal vakantie gevierd in Zuid-Europa. Ook blijft het herstel van de horeca achter bij de verwachting.

Gestegen productie

Tegelijk met de tegenvallende vraag is de varkensvleesproductie sterk gestegen. In de eerste vier maanden van dit jaar betreft de productiegroei in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 5% ten opzichte van 2020. De sterke groei is het gevolg van achterblijvende productie afgelopen jaar en de uitgestelde slacht eind 2020. Dat laatste kwam door corona. De varkens kwamen daardoor 1% zwaarder aan de haak dit jaar. De varkensproductie steeg het sterkst in Denemarken, 15%. Maar ook in Italië, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn meer varkens geproduceerd. Nederland pluste 7%.

De Nederlandse export van vleesvarkens naar Duitsland daalde de eerste helft van dit jaar 55% ten opzichte van afgelopen jaar. Dat komt overeen met 375.075 dieren. Door Afrikaanse varkenspest (AVP) kampt Duitsland met exportbelemmering van vlees en doen slachterijen het rustig aan. De Duitse varkensproductie kromp 2% en blijft dalen. Dat komt door strengere milieu- en welzijnswetgeving. Ook de exportbeperkingen door AVP spelen een rol. De recent vastgestelde AVP-besmettingen onder boerderijvarkens in Duitsland doen de export ook geen goed, vermoedt Rabobank.

Filipijnen zetten deur verder open

Er zijn ook lichtpuntjes op de varkensmarkt. De Europese varkensvleesexport naar Vietnam en de Filipijnen zit sterk in de lift. Naar Vietnam steeg de export de eerste vier maanden van dit jaar 147%. De EU-export naar de Filipijnen is ruim verdrievoudigd. Reden is een verlaging van het importtarief. Nederland maakt goed gebruik van de verlaging en exporteerde 500% meer. De verwachting is dat beide Aziatische landen veel varkensvlees blijven vragen.

De varkenssector heeft naast tegenvallende opbrengstprijzen te maken met duur voer. In Nederland werd afgelopen juni 15% meer betaald voor varkensvoer dan een jaar geleden. Rabobank voorziet geen sterke daling van de voerkosten.

Meer prijsinformatie over varkens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer