Drijfmest beter voor aardappelen dan voor tarwe

11-11-2019 | Laatste update op 08-03 | |
Foto: Michel Velderman - Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

Aardappelen reageren beter op een gift varkensdrijfmest in het voorjaar dan wintertarwe.

Dat blijkt uit de resultaten van driejarige bemestingsproef van het interregionale project Leve(n)de Bodem. Delphy-adviseur Reinier Stoutjesdijk presenteerde deze onderzoeksresultaten tijdens de bodemdag op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Voor deze proef op de Rusthoeve zijn 13 bemestingsstrategieën naast elkaar gelegd: 2 doseringen drijfmest, compost, champost en geitenmest met daarnaast kunstmest, bodemverbeteraars en een 0-object.

Meer consumptieaardappelen

De drijfmest objecten leverden in de onderzoeksjaren 2017 en 2018 zo’n 5 ton meer consumptieaardappelen per hectare dan de andere bemestingsstrategieën. Bij wintertarwe zijn in 2019 op beide proefvelden tussen de verschillende bemestingsstrategieën geen significant opbrengstverschillen gevonden. Alleen het 0-object bleef in opbrengst achter.

Geen negatief effect op bodemleven

Naast het opbrengstniveau is met de HWC-analyse ook gekeken naar de activiteit van het bodemleven. Bij compost en vaste mest is deze het hoogst, maar bij drijfmest is geen negatief effect op het bodemleven gevonden. Een relatie tussen bodemleven en opbrengstniveau is in de drie jaar dat het onderzoek loopt nog niet gevonden.

Meijering
Luuk Meijering Redacteur
Meer overBeheer