Drijfmest bron van ammoniakprobleem

05-11 | |
Wesselingh
A.H. Wesselingh Van 1950 tot 1985 medewerker bij het ministerie van landbouw als voorlichter Machinaal Melken
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Het ammoniakprobleem heeft alles te maken met stalsystemen op basis van drijfmest. Daarnaast zijn er hardnekkige misverstanden over stikstof, signaleert oud-landbouwvoorlichter A.H. Wesselingh.

Na de tweede wereldoorlog is het drijfmestsysteem in gebruik gekomen. In de groep achter de koeien dreef de mest op het dunne deel naar de mestput. Dagelijks uitmesten was niet meer nodig. In de huidige ligboxenstallen wordt de mest verzameld in de mestput onder de roostervloer. Beide systemen hebben het zelfde bezwaar; er wordt na enige tijd ammoniak gevormd. Dat is een gas dat inherent is aan dood en verderf; een sluipmoordgas.

Men spreekt vrijwel altijd over stikstofuitstoot, maar dat klopt niet. Dat leidt ook tot spraakverwarring.

Bewaring mest

Wat gebeurt er tijdens bewaring van de mest? Deze ontmengt. Het organische materiaal komt naar boven en sluit op den duur de toegang van lucht naar het onderste dunne deel af. Daarin vindt afbraak van bestanddelen plaats. Als de aanwezige zuurstof is verbruikt wordt onder andere ammoniak ( NH3) gevormd, dat oplost in water.

Ingrijpendere maatregelen

Op deze wijze kan veel gas worden gevormd, die vrijkomt als de
mest wordt gemengd, verwerkt of geĆÆnjecteerd. Zolang er zuurstof is wordt geen ammoniak gevormd. Periodiek mengen van de mest kan een deel van de ammoniakvorming voorkomen. Mengen is ook mogelijk door het dunne deel van de drijfmest over de dikke mest te pompen. Wie heeft de goede oplossing? Misschien zijn nog ingrijpendere maatregelen nodig.

Geen kans op ammoniakvorming

Voor nieuwe stallen is het beter om geen drijfmest toe te passen, maar op een oude, eeuwen lang gebruikte methode terug te vallen. Toen werd de mest dagelijks naar het land gebracht en verspreid. Geen mestkelder, maar een put achter de stal waar de mest van bijvoorbeeld veertien dagen in kan worden op geslagen. De mest niet verspreiden, maar in ruggetjes op het land uitrijden. Dat voorkomt eventueel uitregenen. Nu is er geen kans op ammoniakvorming. Dat is vele malen belangrijker dan de kans op uitregenen.

Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat

De bouw van een nieuwe ligboxenstal wordt daardoor ook veel goedkoper. Geen ammoniak in de mest betekent ook dat de wormen en de weidevogels weer terug komen.
Er wordt veel gespeculeerd vanwege de vermeende stikstofproblemen, maar die zijn er niet. Het is ammoniak. Dikwijls spannende verhalen, maar tegenvallend resultaat. Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat.

Meer over


Beheer