Droogte belemmert wintergraan in Zuid-Spanje en Noord-Italië

24-11-2022 | |
Droogte in Italië zorgde afgelopen zomer voor problemen. Ook nu is het droog tijdens het zaaiseizoen. - Foto: Reuters
Droogte in Italië zorgde afgelopen zomer voor problemen met graan. Ook nu is het droog tijdens het zaaiseizoen. - Foto: Reuters

De herfst was te warm en te droog, maar toch ook te nat voor de wintergranen in Europa. Dat constateren gewasonderzoekers van de Europese Commissie in een nieuw maandrapport Mars. In het grootste deel van Europa ontwikkelen de gewassen zich goed. Problemen doen zich voor in Zuid-Spanje, Noord-Italië en in Oost-Roemenië en Bulgarije.

De meeste wintergranen in Europa zijn opgekomen onder recordhoge temperaturen. In sommige gebieden in Spanje en Zuid-Frankrijk was het 4 tot 6 graden warmer dan het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar, constateren de gewasonderzoekers van de Europese Commissie die de temperatuurgegevens bijhouden sinds 1991.

De uitzonderlijk hoge temperaturen gingen in de meeste gebieden gepaard met voldoende vochtigheid in de bovengrond. Dat zorgde voor een snelle opkomst en ontwikkeling van het gewas. Laat gezaaide wintergranen maakten snel een inhaalslag. De hoge temperaturen brengen met zich mee dat de wintergewassen nog weinig vorsttolerant zijn. Bovendien zorgen de omstandigheden voor meer ziektedruk in de jonge gewassen. Volgens de onderzoekers is dat echter nog niet alarmerend.

Droogte vertraagt zaaien

De problemen in Zuid-Spanje, Noord-Italië en Zuidoost-Europa hebben te maken met droogte die het zaaien vertraagt. In Zuid-Spanje en in het noorden van Italië wordt hier en daar beregend om te kunnen zaaien. Vertraagde inzaai in Oost-Roemenië en Bulgarije heeft ertoe geleid dat de opkomst slecht was en de stand van de gewassen achterblijft. In het zuidoosten van Bulgarije moeten in het voorjaar naar verwachting grote delen opnieuw worden gezaaid met andere gewassen.

Neerslagtekorten waren er in Zuid-Frankrijk, Noordoost-Duitsland, Oost-Polen, Litouwen, Slovenië, Kroatië en West-Turkije, maar in deze gebieden heeft dat geen grote gevolgen gehad voor de stand van de gewassen. In Ierland was het te nat, maar ook daar zijn de problemen beperkt gebleven.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer