Droogte eist tol in natuurgebieden

De natuur in Nederland staat er na de derde droge zomer op rij ‘bedroevend slecht’ voor.

Dat constateert Natuurmonumenten op basis van observaties van boswachters en terreinbeheerders van het Wereld Natuurfonds en Landschappen NL. Op de hoge zandgronden staat de natuur op omvallen, aldus Natuurmonumenten.

Hittegolf was genadeklap

In de bossen sterven steeds meer loofbomen af. Het bos is al in de herfststand, aldus de natuurbeheerders. Dat komt ook door stikstofuitstoot en ziektes, maar dit jaar is het erger dan voorgaande jaren. Volgens de organisaties is de wekenlange hittegolf van augustus ‘de genadeklap’ geweest voor veel natuurgebieden. Het voorjaar verliep al extreem droog met lage grondwaterstanden, droogval en slechte waterkwaliteit als gevolg. Regen in juli bracht wat verbetering, maar de hittegolf was veel dieren en planten te veel.

Verdere verdroging tegengaan

Door de droogte ontstaat een domino-effect van tegenslagen voor de natuur, ziet Natuurmonumenten. Dat valt op lange termijn steeds moeilijker te herstellen. Er dreigt (onomkeerbare) schade voor flora en fauna. Daarom vindt Natuurmonumenten dat ‘nu alle mogelijke maatregelen moeten worden ingezet om verdere verdroging te voorkomen en de natuur weerbaar te maken’.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.