Droogte kan derogatie de das om doen

19-08-2022 | |
De droogte kan zo de derogatie definitief de das om doen. Foto: Henk Riswick
De droogte kan zo de derogatie definitief de das om doen. Foto: Henk Riswick

Kamerleden grepen de vragenronde aan om hun standpunt over derogatie nog eens te benadrukken. Het leverde nog weinig op. De droogte kan zo maar meer invloed hebben dan de politici.

Het uitrijdseizoen voor dierlijke mest loopt op zijn einde. Net als de vakantieperiode van de Europese Commissie in Brussel en het reces van de Tweede Kamer. Terwijl veehouders nog steeds in het ongewisse zitten welk deel van de stikstofgebruiksnormen ze mogen (of eigenlijk mochten) invullen met dierlijke mest, blijft verantwoordelijk minister Henk Staghouwer van landbouw zijn kaken stijf op elkaar houden: duidelijkheid geeft hij pas in september, als de Europese Commissie – hopelijk – met een voorstel komt voor derogatie.

Dat premier Rutte zich met het dossier heeft bemoeid, geeft de grote bezorgdheid over de onderhandelingen weer

Tweede Kamerleden hebben tijdens het reces nog een reeks vragen gesteld over de stand van zaken van het derogatieverzoek van Nederland. De vragen zijn de laatste strohalm voor Kamerleden om invloed uit te oefenen op het lopende proces. De Kamer is hierbij aardig aan handen en voeten gebonden: de onderhandelingen gebeuren hoofdzakelijk in de achterkamertjes tussen ambtenaren van het ministerie en van de Europese Commissie.

Dat premier Mark Rutte zich met het dossier heeft bemoeid, geeft de grote bezorgdheid over de onderhandelingen weer. Het wekt ook de indruk dat minister Staghouwer niet bepaald keihard met zijn vuist op tafel slaat in Brussel. Het feit dat hij een vraag van CDA-er Derk Boswijk – over wat de minister er concreet aan heeft gedaan om nieuwe derogatie voor elkaar te krijgen en of de gesprekken hierover op het hoogste politieke niveau plaatsvinden – gewoonweg níet beantwoordt, versterkt dat gevoel. De diverse personele verschuivingen afgelopen jaren bij ‘Team Mest’ van het ministerie zullen de onderhandelingen ook niet versterken. Vertrouwen moet je immers opbouwen.

De vraag lijkt niet meer óf Nederland derogatie verliest, maar wanneer dit gaat gebeuren

Alle signalen duiden erop dat Nederland het in de toekomst zonder derogatie zal moeten gaan doen. De vraag lijkt niet meer óf Nederland derogatie verliest, maar wanneer dit gaat gebeuren. Zeker in een tijd waarin het sluiten van kringlopen centraal staat, verspilling moet worden tegengegaan en het gasgebruik geminimaliseerd moet worden vanwege de hoge kosten en beperkte beschikbaarheid, is het moeilijk uit te leggen dat boeren gedwongen worden de mest van eigen vee af te gaan voeren om kunstmest aan te voeren. Kamerleden van CDA, VVD, PVV en BBB laten hun ongenoegen en verontwaardiging dan ook duidelijk merken uit de vragen. Tegelijkertijd vinden GroenLinks, PvdA en PvdD dat het allemaal niet snel genoeg gaat.

Vier droge jaren

Hoewel Staghouwer op veel vragen antwoordt dat er in september duidelijkheid komt, is de bezorgdheid tussen de regels door ook goed te lezen. Het argument dat dierlijke mest straks vervangen gaat worden door kunstmest, kan wel eens niet opgaan, nu Staghouwer erop wijst dat in het 7e Actieprogramma is opgenomen dat de stikstofgebruiksnormen en de werkingscoëfficiënten worden geactualiseerd. Vier droge jaren in een periode van vijf jaar, met een stijgend nitraatgehalte in het grondwater en lagere grasopbrengsten tot gevolg, kan wel eens een tot verdere maatregelen leiden. De droogte kan zo de derogatie definitief de das om doen. Net zoals de droogte enkele jaren gelden door toenmalig minister Schouten als argument werd gebruikt om de voermaatregel om stikstof te reduceren te schrappen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer