Doorgaan naar artikel

Droogte maakt veel vlas ongeschikt voor textiel

Oogst van vlas in Zeeland vorig jaar. Foto: Henk Riswick

Oogst van vlas in Zeeland vorig jaar. Foto: Henk Riswick

Het vlas in Nederland staat er op veel percelen slecht voor. Ongeveer een derde van alle vlas zal niet de lengte halen voor afzet naar de textielsector, schat branchevereniging Vlas en Hennep.NL.

Door de droogte en de slechte structuur van met name de zwaardere grond is veel vlas slecht opgekomen, zegt secretaris David Kasse. “Voor veel vlaspercelen komt de regen van de laatste weken te laat. Voor de afzet naar de textiel heb je vlasvezels nodig van minimaal 60 centimeter lengte. Een derde van het vlas in Nederland lijkt dat niet te halen.”

De oogst brengt veel kosten met zich mee

De vlasbedrijven hebben op veel percelen te maken met een onregelmatige stand. “Door de tweewassigheid is het lastig om het goede oogstmoment te kiezen. De teler heeft niet alleen te maken met een lagere kilo-opbrengst. Door het ontbreken van voldoende lange vezels brengt het vlas minder op. De oogst brengt veel kosten met zich mee van trekken, keren en oprollen van het vlas. Veel telers zullen een afweging maken tussen de te verwachten opbrengsten en de nog te maken kosten van oogst en verwerking en wellicht het gewas niet oogsten.”

Groeiende afzet van vlasvezels

In België staat het vlas er wel beter voor dan in Nederland maar de stand is ook minder goed dan in andere jaren. In Frankrijk groeit het vlas beter, zegt Kasse. “Daar schat de vlassector dat een derde van het areaal er redelijk tot goed bij staat, een derde is middelmatig en een derde staat er slecht voor. Door de almaar groeiende afzet van vlasvezels naar de textielindustrie is het areaal in Frankrijk sterk gegroeid. In 2019 stond er 121.000 hectare vlas. In 2010 was dat nog 55.000 hectare. Door de groeiende afzet waren er tot begin 2020 nauwelijks vezelvoorraden. In België is vorig jaar 15.000 hectare geteeld en in Nederland 2.300 hectare. Door de coronacrisis is de afzet naar de textielsector zo goed als stil gevallen. We verwachten dat de vraag langzaam weer aantrekt, maar dat de textielindustrie nog wel tot eind 2021 de gevolgen van de coronacrisis zal voelen.”

Beheer
WP Admin