Druk op Schouten om PAS-melders

Minister Carola Schouten. - Foto: ANP
IMG_ANP-423906655

Politieke druk op landbouwminister Carola Schouten neemt toe om te zorgen dat de zogenoemde PAS-melders snel worden geholpen.

De fractie van de SGP in de Tweede Kamer is niet van plan de stikstofwet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) van minister Schouten te steunen, als er geen oplossing is voor de zogenoemde PAS-melders. Ook het CDA wil dat de problematiek van de PAS-melders – die door de uitspraak van de rechter in 2019 min of meer ‘illegaal’ zijn geworden – snel wordt opgelost.

De VVD stelt dat het uitblijven van een regeling leidt tot grote financiële onzekerheid en dat bedrijven op dit moment niet kunnen meedoen aan de mogelijkheid van intern of extern salderen van stikstofruimte.

Lees ook: PAS-melders kunnen vergunningaanvraag doen

Vraagtekens bij wetsvoorstel

De fractie van de SGP zegt veel vraagtekens te hebben bij het wetsvoorstel dat Schouten een maand geleden indiende. Schouten heeft in de Tweede Kamer niet per se de steun van de SGP nodig, maar in de Eerste Kamer moet ze wel voldoende steun vinden buiten de coalitie om de wet in het Staatsblad te doen belanden.

Regeringspartij CDA is evenmin zonder kritiek. De CDA-fractie vraagt de minister onder andere op welke manier ze rekening houdt met sociaal-economische, culturele, regionale en lokale factoren bij haar beleid. De VVD voegt daaraan toe dat ook gekeken moet worden naar de economische schade als de vergunningverlening door het stikstofbeleid niet op gang komt – ook in het licht van de huidige Covid-19-crisis.

CDA en SGP wijzen beide op het onduidelijke aandeel van de luchtvaart in de stikstofdepositie.

Maatregelen aanscherpen

CDA en SGP vrezen ‘Urgenda-taferelen’ op basis van de huidige wetgeving. In de wetsvoorstellen zijn doelstellingen vastgelegd en is ook geregeld dat de maatregelen worden aangescherpt, als blijkt dat de doelstellingen niet worden gehaald. Het CDA vraagt zich af of de minister niet te veel accent legt op de kritische depositiewaarden; de grens waarboven de toestand van de natuur verslechtert bij meer stikstofdepositie. Er zijn ook andere factoren die bepalen of de natuur in goede staat van instandhouding verkeert, aldus het CDA.

De SGP wil dat Schouten meer geld uittrekt voor innovatie en minder geld besteedt aan het opkopen van bedrijven.

CDA: meer financiële stimulansen

De opkoop van bedrijven is een element dat met name D66 van belang acht, omdat daarmee de omvang van de veestapel wordt gereduceerd.

Het CDA vindt dat er meer financiële stimulansen voor de boeren moeten worden ingebouwd om stikstofemissie te verminderen. Het inzetten van waardebonnen om kennis te vergaren (kennisvouchers) vindt de partij niet de beste methode om boeren te stimuleren mee te werken. Een beloningsregeling voor bedrijven die bovenwettelijke stikstofmaatregelen treffen, zou in de ogen van het CDA meer uitrichten.

Terwijl de Kamer deze week vragen stelt aan de minister, worden op de achtergrond gesprekken gevoerd tussen coalitiepartijen en oppositiepartijen om te zien of er een meerderheid kan worden gevonden in Tweede én Eerste Kamer voor de stikstofwet. Tegelijk heeft GroenLinks ook een wetsvoorstel ingediend, dat een vermindering van de stikstofemissie vastlegt van 50%. GroenLinks en PvdA trekken daarin gezamenlijk op.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.