Druk op varkensmarkt neemt toe

21-09 | |
Laden van vleesvarkens. De afzet gaat stroef, doordat consumenten minder kopen.
Laden van vleesvarkens. De afzet gaat stroef, doordat consumenten minder kopen.

De varkensmarkt staat onder druk. Slachterijen zeggen alle zeilen te moeten bijzetten om de koers onveranderd te houden.

De varkensprijs staat op een historisch hoog niveau en de afzet wordt lastiger. Op zich is dat niet verrassend; seizoensmatig is de varkensprijs in augustus het hoogst, maar daalt die door toenemend aanbod in de herfst naar een dieptepunt in januari.

Waar een paar jaar geleden de vraag naar vlees, met name in China, voor een opleving zorgde, is nu het aanbod een belangrijke pijler onder het huidige prijspeil. En dan met name het krappe aanbod van slachtvarkens in Duitsland. Dat zweepte de markt op en zorgde voor prijsstijgingen in heel Europa.

Duitse slachterijen

Duitse slachterijen bieden daarbij tegen elkaar op, omdat het aantal slachthaken het krimpende aanbod ruim overstijgt. Inmiddels is de varkensprijs opgelopen tot € 2,10 per kilo geslacht gewicht. Een prijs waar slachterijen zeggen fors verlies op te lijden. En dat het hen pijn doet, is in de vrije markt te zien. De opstuwende kracht is verdwenen. De duurste koppels werden onlangs op de Duitse internetbeurs Teleporc verkocht voor meer dan € 2,20 per kilo. De laatste week zijn de geboden bedragen echter flink gezakt. De gemiddelde prijs op de dinsdagveiling deze week bedroeg € 2,13 per kilo en dat is nauwelijks hoger dan de geldende marktprijs in Duitsland.

Die blijft ook deze week weer staan op € 2,10 per kilo geslacht gewicht. Geen van de slachterijen durft te verlagen, uit angst voor imagoschade en verlies van leveranciers. Het is een patstelling die nog een poosje kan duren, maar die ook zo ineens voorbij kan zijn.

Onzekere markt

En dat maakt ook de prijsontwikkeling in ons land onzeker. Deze week blijft alles zoals het was; Van Rooi houdt zijn notering op € 1,82 en Compaxo noteert onveranderd op € 1,81. Maar nu er haarscheuren lijken te komen in het Duitse bastion, neemt de druk toe. Als de Duitse noteringen het niet meer houden, krijgt ook hier de varkensprijs het voor de kiezen, zo is de verwachting.

En ondanks dat de Nederlandse noteringen duidelijk lager staan dan het Duitse prijspeil, zijn ook hier signalen dat de prijsdruk hoog is. Zo maakte vleesgrossier Best Star Meat bekend dat het de berekening van zijn basisnotering op een andere leest gaat stoelen, verlengde slachterij Gosschalk onlangs de termijn waarop geleverde varkens worden uitbetaald en kondigde Vion aan dat het de hoge Duitse noteringen schrapt uit de basis waarop de nabetaling via het Prijsindexgarantiesysteem (PIG) wordt berekend.

Vooralsnog blijven ook de Nederlandse noteringen onveranderd, maar de prijsdruk neemt duidelijk toe.

Prognose: stabiel tot lager.

Meer prijsinformatie over varkens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer